Jessica Uebelin

Kandidat til supplerende kongresdelegeret

”I skal jo bare gør det I plejer at gøre - bare mere systematisk”

Med ovenstående sætning prøvede en venlig konsulent fra Københavns Kommune at forklare vores lærerværelse, hvordan vi skulle implementere ”Udeskole”. Hun er ikke den første konsulent der bruger sætningen og hun kommer nok ikke til at være den sidste. 

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

Om det er på et kursus om inklusion, uddannelsesparathed, valgparathed, læringsmålstyret undervisning eller Københavnerakademiet: Vi skal bare gøre som vi plejer - bare mere systematisk/ mere af det der virker/ plukke de lavthængende frugter… de fleste lærere kan sikkert komme på flere konsulent-vendinger der kan slutte den sætning.

For mig siger denne sætning meget om, hvad der er galt.

”I skal jo bare gøre det I plejer at gøre …”

Selv konsulenterne i forvaltningen ved, at vi hverken har tid eller overskud til at prøve noget nyt, så de må prøve at sælge deres projekter ved, at der ikke ligger noget ekstra arbejde i.

”I skal jo bare gøre det I plejer at gøre …”

Vi bliver gang på gang sat i den groteske situation, at vores kostbare forberedelsestid bliver ædt op af kurser, hvor vi skal høre på konsulenter der fortæller os almindeligheder, vi kendte i forvejen. Og så fortsætter vi som vi plejer.

”I skal jo bare gør det I plejer at gøre …”

Kommunen betaler konsulenter, der holder kurser i det vi plejer at gøre, i stedet for at bruge pengene på at ansætte flere lærere. 

Hvis der er noget jeg savner, så er det at blive begejstret igen. At gøre noget, jeg ikke plejer at gøre. At få øjne op for en ny ide, jeg ikke har prøvet før, noget der kan udvikle min undervisning, skolen og ikke mindst eleverne. Og ikke at køre det 99ste forløb fra gyldendal.dk igennem, fordi det er dét jeg kan nå at forberede.

Noget der er udviklet for at give mening i hverdagen, tager udgangspunkt i eleverne og ikke i spændetrøjerne læringsmålstyret undervisning, Meebook eller en smart processplan.

Det er vi desværre langt fra lige nu og med en ny konflikt truende i horisonten, ser fremtiden dyster ud. 

Men folkeskolen er værd at kæmpe for. Derfor stiller jeg op som kongresdelegeret. Jeg vil gerne arbejde for at vi igen får tid, overskud, rammer og frihed, der gør det muligt, at udvikle skolen. Det har vi fortjent, det har vores elever fortjent og det har samfundet fortjent.

Lidt om mig selv: Jeg er født, opvokset og uddannet i Tyskland. I 2001 valgte jeg at flytte til Danmark, blandt andet for at arbejde i den danske folkeskole. Jeg har siden 2002 været ansat i Københavns Kommune og har i den tid arbejdet på tre skoler: i specialklasserækken og udskolingen på Jagtvejens Skole, i specialklasserækken på Kildevældsskolen og nu i udskolingen på Nørrebro Park Skole. 

Jeg bor med min mand Steen på Vesterbro, sammen med vores tre børn. De to ældste går i henholdsvis 3. og 6. klasse på Vesterbro Ny Skole, hvor den yngste starter i 0. klasse til sommer. 

Jeg har været tillidssuppleant på Jagtvejens Skole og har i den sammenhæng taget TR-uddannelsen. Sidste skoleår har jeg været så privilegeret at blive optaget på meningsdanneruddannelsen, hvilket har givet mig et stærkt netværk rundt omkring i landet. I den sammenhæng har jeg skrevet debatindlæg om bl.a. inklusion og digitalisering. Hvis man har lyst til at læse dem, kan man klikke på de nedenstående links. Og hvis man kan lide, hvad man læser, må man gerne stemme på mig:)

Du er velkommen til at følge mig på facebook.com/jessica.uebelin

http://skolenindefra.dk/forfatter/jessica-uebelin/

https://www.b.dk/kommentarer/hvad-hjaelper-massage-naar-man-lige-har-faaet-en-lussing-af-en-elev

https://www.avisen.dk/skolelaerer-raaber-op-om-vold-kan-ikke-holde-til-en_429290.aspx?shareAgID=0#

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art5771376/Hvorn%C3%A5r-har-jeg-sagt-ja-til-at-min-datters-liv-skal-overv%C3%A5ges

 

 

 

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar