Janne Riise Hansen

Kandidat til bestyrelsen og som supplerende kongresdelegeret

Det behøver ikke være enten/eller – vi skal gå efter både/og

En bedre arbejdstidsaftale med tid til forberedelse, efter/videreuddannelse, nyuddannede og seniorer, et trygt arbejdsmiljø uden vold og trusler, uddannede kolleger og godt politisk samarbejde er nogle af ingredienserne til det gode arbejdsliv. 

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

I København er vi nået et lille stykke af vejen– men der er stadig meget langt til målet og derfor genopstiller jeg som kandidat til Københavns Lærerforenings bestyrelse.

I det følgende vil jeg komme ind på nogle af de områder, jeg vil arbejde for, hvis I vælger at stemme på mig. 

Arbejdstiden i København

I vores gældende arbejdstidsaftale i København har vi flere punkter, jeg vil arbejde for bliver forbedret. Det er bl.a. tid til forberedelse af undervisningen, tid til efter/videreuddannelse, tid til en ordentlig seniorordning, tid nyuddannede og til TR og AMR – Læg mærke til fællesnævneren ”TID”. Som rammerne og ressourcerne er nu, er det alt sammen noget der kræver, at andre løber hurtigere – det vil enten kræve ressourcer tilført til skolerne eller  at nedbringe mængden af lærernes opgaver. Men det synes jeg ikke er godt nok. Jeg vil, hvis jeg bliver genvalgt, arbejde for et både/og. Jeg vil arbejde for, at der både bliver tilført ressourcer til skolerne og at vi for alvor for kigget på, hvilke opgaver der konkret bidrager konstruktivt til vores daglige arbejde og hvilke opgaver, der er ”opfundet” af  velmenende konsulenter i vores forvaltningen eller af lige så velmenende politikere i BUU, men som ind i mellem spænder mere ben end gavner i forhold til vores daglige arbejde med eleverne.

Vold og trusler

Den seneste trivselsmåling viser, at vold og trusler er et stigende problem på de københavnske skoler. Nogle skoler udtrykker endda at det er et dagligt problem. Det er under ingen omstændigheder i orden at elever og lærere på daglig basis udsættes for vold eller trusler om vold. 

 Jeg er er overbevidst om, at inklusion sammenholdt med de lange skoledage og de store besparelser på folkeskoleområdet bærer en stor del af skylden overfor denne ulykkelige udvikling. Derfor vil jeg arbejde for, at der helt konkret bliver set på hvordan inklusion, de lange skoledage og skolernes ressourcer hænger sammen med de mange tilfælde af vold og trusler på vores skoler.

Undervisningen skal varetages af uddannede lærere

Antallet af læreruddannede der søger arbejde på de københavnske skoler daler. Vi ser flere og flere blive ansat på skolerne, der slet ikke har læreruddannelse. Vi hører om flere og flere pædagoger, der varetager undervisning i klasserne i en sådan grad, at det strider mod lovgivningen. På specialområdet, hvor jeg selv arbejder oplever vi rundt om på skolerne, at flere lærerstillinger ikke bare bliver konverteret til ikke bare pædagogstillinger, men til ergoterapeuter, sosu-assistenter og pædagogmedhjælpere. Vi oplever også pædagoger der bliver udpeget til didaktiske vejledere i dansk og matematik. Det er noget vi skal gøre noget ved. For jeg mener, at så længe man kalder sig en skole skal der foregå undervisning som varetages af lærere og det er bestemt ikke ligegyldigt, om læreren er uddannet eller ej.

Udvikling af samarbejde med folkeskolens interessenter

Jeg mener, at det er meget vigtigt, at vi fortsætter og udvikler vores samarbejde med de københavnske politikere. Men ikke bare med politikerne. Også samarbejdet med lederne, forældrene og andre af skolens interessenter skal styrkes og videreudvikles. Vi har mange af de samme bekymringer og tanker og nu er det på tide, at vi får det politiske samarbejde  til at fungerer endnu bedre– sammen vil vi stå meget stærkere.

Jeg genopstiller til bestyrelsen i Københavns Lærerforening fordi jeg tror på, at alt det ovenstående kan lykkes – med en god portion stædighed og hårdt arbejde. Den stædighed har jeg og det arbejde vil jeg meget gerne lægge i vores bestyrelse og derfor håber jeg, at I vil give mig jeres stemme.

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar