Jane Pilegaard

Kandidat til bestyrelsen og som supplerende kongresdelegeret

I front for vores fag og faglighed i folkeskolen!

Som lærere og børnehaveklasseledere står vi i spidsen for en folkeskole, som er af afgørende betydning for fællesskabet i Danmark – og for fremtiden. Børn og unge er det mest værdifulde vi har. 

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

De fortjener det bedste vi kan give, hver eneste dag. Det er derfor vi er lærere i folkeskolen. Vores ambition er at levere faglig, velfunderet, engagerende undervisning og ikke mindst at være tillidsskabende autoriteter med omsorg for elevernes udvikling både fagligt og menneskeligt.

I mine år som lærer har der været mange reformer. Samlet set har de sikret solid bølgegang i skolen, uden det nødvendigvis har gavnet elevernes udbytte af undervisningen.

Er den seneste reform så værre eller bedre end alle de andre? Skal der ikke bare være ro om skolen nu, så reformen kan få tid til at virke?

Nej, der skal så absolut ikke være ro! Reformen er underfinansieret i et helt uhørt omfang. Det mærkes på den hårde måde.

Den fornødne tid til at hjælpe den enkelte elev mangler. Muligheden for at skaffe hurtig hjælp til elever i mistrivsel mangler, tiden til den helt afgørende personlige feedback på elevernes arbejde mangler, den fornødne tid til forberedelse mangler – listen kunne desværre blive længer.

Der er desuden sket det, at siden lov 409 blev dikteret af folketinget, er udbetaling af overarbejde blevet reduceret med over 70%. Det er ikke fordi, der ikke er overarbejde men fordi, at ikke må være tid på arbejdsopgaver udover undervisning. Det er åbenlyst urimeligt! Vi skal derfor med fornyet styrke centralt og lokalt insistere på, at der er anslået tid på opgaverne, så der kan blive tydelighed i forhold til balancen mellem mængden af opgaver og tiden til at løse dem.

Ambitionen om at være en god lærer på de vilkår vi møder, er under pres. Det forringede arbejdsmiljø, hvor vi er langt færre lærere til flere elever samt det reducerede professionelle råderum betyder, at det er blevet almindeligt for dedikerede folkeskolelærere at søge væk. Overvejende fordi de ikke kan gøre deres arbejde på en måde, som de kan stå inde for fagligt og moralsk. 

Mange steder er der nu svære rekrutteringsproblemer, og uhørt mange uden læreruddannelse underviser i folkeskolen – også i København.

Det er et kæmpe problem, og Kommunernes Landsforening burde omgående skride til handling. Men nej. Selvom de kalder sig skoleholdere fortsætter ansvarsløsheden. KL og Moderniseringsstyrelsen egner sig simpelthen ikke til at drive noget så vigtigt som folkeskolen.

At udvikle og formidle god undervisning er en kreativ proces, som ikke kan sættes på bestemte formler. Den goder undervisning folder sig ud jf. fagenes formål og ikke i kasser, hvor der skal sættes flueben ved rigide læringsmål. Meebook kan give systematik og overblik for nogle lærere, for andre er det en meningsløs tidsrøver. Derfor skal brugen af Meebook være frivillig – også i København.

Som fagpersoner skal vi generobre det professionelle råderum. Vi kan udmærket vurdere, hvad der giver mening og kvalitet i undervisningen af vores elever. Det er det vi er uddannet til - og det er absolut på tide, at vi sætter foden ned, er offensive og i front for vores fag og faglighed!

 Foreningens indsats og arbejde med arbejdsmiljø er de seneste år blevet kraftigt opprioriteret. Samarbejdet med skolernes arbejdsmiljørepræsentanter er derfor blevet udvidet. Det er helt nødvendigt at arbejde tæt sammen for at forebygge og undgå arbejdsskader specielt som følge af et belastet psykisk arbejdsmiljø. Det samarbejde bør fortsætte. Tak til arbejdsmiljørepræsentanterne for deres særlige indsats.

OK 18

Lov 409 er et plumråddent fundament at bygge skole på.

Dansk økonomi har det godt. OK 18 burde derfor have de bedst tænkelige forudsætninger for, at vi kan komme overens. Vi har meget beskedne krav. Det har de andre organisationer også. Forløbet i Ok 18 har frem til nu været helt under gulvbrædderne. Vi er blevet mødt med magtarrogance og dumhed. Kursen skal være, at vi står sammen og skærper kampen for en ordentlig overenskomstaftale.

Københavns lærerforening skal være en vigtig, offensiv og saglig aktør i København, og i fællesskabet sammen med DLF.

Jeg har energien og troen på, at vi sammen kan mobilisere den helt nødvendige kraft og styrke.

På den baggrund genopstiller jeg til Københavns Lærerforenings bestyrelse.

Om mig: 

Lærer på Nørrebro Park skole.

TR i en årrække.

Medlem af KLFs bestyrelse.

Formand for foreningens faglige udvalg siden 2008.

Arbejder desuden i foreningens budgetgruppe og i koloniudvalget.

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar