Inge Thomsen

Kandidat til næstformand, bestyrelsen og som supplerende kongresdelegeret

Nok er nok

Det der fylder lige nu er ok-forhandlingerne. Det ser på nuværende tidspunkt ud til et sammenbrud. Det er ikke med vores gode vilje, men stat og KL er benhårde. Vi skal gå hele vejen for at få resultater på vores krav om arbejdstid og lønforbedringer. Sammenholdet i fagbevægelsen er altafgørende. 

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

Vores modpart vil gerne splitte os, det skal vi modarbejde.

Uligheden vokser i vores samfund. Der skal spares milliarder på den offentlige sektor. Det er vigtigt, at vi deltager i arbejdet for bedre velfærd sammen med de øvrige faglige organisationer. Nok er nok.

 Kommunens budgetter og den politik der føres, betyder utroligt meget for vores hverdag ude på skolerne. Tænk bare på vores høje lektionstal, den manglende tid til forberedelse, de høje klassekvotienter, mangelfuld betaling på lejrskoler, inklusionsopgaven, nye opgaver uden andre forsvinder, manglende tolærerordninger osv. Det er en alvorlig belastningen for vores arbejdsmiljø, og påvirker så sandeligt elevernes trivsel negativt. Jeg vil arbejde for, at vi får markante forbedringer. Nok er nok

Vi bombarders med mange projekter og indsatser, som er udtænkt i det evigt voksende administrative lag i forvaltningen og besluttet af politikerne. Der dikteres, hvad vi skal undervise i og hvordan. Jeg vil arbejde for, at vi vender styringskæden på hovedet, så udviklingen sker nedefra. Vi har ikke brug for mere kontrol men tillid. Vi skal have indflydelse på eget arbejde. Nok er nok.

Den skole, jeg brænder for, er svær at genkende i dag. Der foregår så sandelig en værdikamp om, hvilken skole vi vil have, og den skal vi som lærerstand blande os i.

Tests og målstyring er blevet et politisk styringsredskab. Jeg mener, skolen skal bygge på solid forskning og praktisk erfaring, og vi skal have undervisning, hvor det er fagligheden, nærværet, trivslen og fællesskabet, der er i centrum. Nok er nok

Som forening, mener jeg, vi langt hen af vejen gør det godt. Der, hvor jeg vil kunne styrke og skabe fornyelse som næstformand, er dels mit kendskab til det at være lærer anno 2018 -  jeg arbejder i skolen og mærker det daglige pres pga. nedskæringer, dels i forhold til mere inddragelse af det pædagogiske område og sammenhængen til budgetprioriteringerne og ikke mindst være en drivende kraft i at styrke medlemsinddragelse, arrangementer, aktiviteter og debatter. Ligesom det er vigtigt at give modspil til politikere, embedsfolk og ledere, skal vi kunne samarbejde med dem. 

Jeg kan gøre en forskel og være med til at gøre KLF stærkere- derfor stiller jeg op til næstformand eller rettere næstforkvinde.

Nedenfor er link til et debatoplæg som jeg har skrevet sammen med lars Sørensen og mit seneste synspunkt:

http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/giver-det-mening/

http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/hvad-har-hvor-ofte-spiser-din-mor-eller-far-aftensmad-sammen-med-dig-med-folkeskolereformen-at-g/

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret. Klik her for at stemme.

Se stemmeprocenten på din arbejdsplads her.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar

Dorte Meyer | 09. marts 2018 KL. 13:40

TR på Gasværksvejens skole


Jeg støtter Inge som næstformand. Hun er klar i spyttet, har et godt overblik og den rigtige fagpolitiske indstilling, efter min mening. Inge er altid den første der støtter initiativer, går på gade med fanen og giver andre faggruppers arbejdskampe opmærksomhed.

I mange år har Inge siddet i bestyrelsen (bl.a. er hun formand for pædagogisk udvalg), hvor hun har kæmper utrættelig for både det pædagogiske indhold i skolerne, samt gode arbejdsvilkår for skolelærerne i København. Inge har altid kunne knytte det overordnede sammen med de konkrete aktiviteter på medlemsplan. Jeg ved hun vil arbejde ansvarsfuldt og vedholdende og blive en fantastisk næstformand.


Derfor peger jeg på Inge som næstformand og håber virkelig at hun bliver valgt.

michael Lerche-Thomsen | 03. marts 2018 KL. 15:33

Støtteerklæring til Inge som næstformand i KLF


Kollegaerne på Skolen på Islands Brygge anbefaler at stemme på Inge Thomsen som næstformand.

Selv om hun har været frikøbt 50% af tiden til KLF-arbejde i foreningen, har hun formået at være en aktiv del af lærerkollegiet. Det være sig i teamsamarbejde, de pædagogiske og faglige debatter og i KLF-afdelingen.

Vi vil godt fremhæve perioden før og under lockouten i 2013. Før lockouten var hun en af initiativtagerene bag "Læser i verdensklasse". En kampagne KLF lavede, hvor der blev delt badges og løbesedler ud foran de københavnske skoler. Dette for at komme ud med et positivt budskab fra lærerene og komme i dialog med forældrene.

Hun var også en af hovedaktørerne inden lockouten, som arrangerede sted og forslag til, hvor alle lærerne på Amager kunne mødes fra første lockout-dag. Det havde stor betydning for os, at vi havde et sted at være - bl.a. Amager Bio. En base hvorfra vi kunne gå i gang med diverse aktiviteter.

Under lockouten var hun med til at forbinde aktiviteter på skolen, Amager og resten af København. Hendes styrke er at involvere andre og lade det vokse nedefra og samtidig have overblik.

Kort sagt Inge er god til at få ting til at ske, at involvere andre, har politisk tæft og så har hun et fagligt, strategisk overblik, som vi sætter stor pris på.

Hun har vores støtte, og vi håber hun får din.


Kærlig hilsen KLF- afdelingen Skolen på Islands Brygge.