Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til: Ekstraordinær generalforsamling I Låneforeningen for Lærere i Københavns Kommune (Indkaldt 11.3.17)

Mandag den 27.3.2017 kl. 16.00 I KLF´s lokaler Frydendalsvej 24.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Endelig behandling af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne.

 

Bilag til punkt 2 i dagsordenen:

Forslag til vedtægtsændringer:

§ 3 får et nyt stk. 4 som følger herunder:

Stk.4

For lån, hvor der på grund af ansættelsesforholdets karakter, ikke kan opnås forskrivning på løn og pension jf. stk.3, er det en forudsætning for opnåelse af lån, at der etableres en betalingsaftale fra låntagers konto.

Følgende tilføjes § 6 stk. 2 som nyt 2. punktum:

For lån der oprettes uden lønforskrivning jf. § 3 stk. 4 udarbejdes og overgives til pengeinstituttet en betalingsaftale fra låntagers konto.

Bestyrelsen