AMR internatkursus 6.-7. december

Kursus for arbejdsmiljørepræsentanter på Sinatur Hotel Frederiksdal

Københavns Lærerforening inviterer til et internatkursus for arbejdsmiljørepræsentanter torsdag den 6. december til 7. december 2018 på Hotel Sinatur Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby.

Kurset starter torsdag kl. 14 og slutter fredag efter frokost ca. kl. 13.30.

Kursets program:

Torsdag 6. december:

Kl. 14-15 Ankomst, indkvartering samt kaffe og kage

Kl. 15-15.15 Velkomst

Kl. 15.15-17.00 På forkant med arbejdet om psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøgruppen. Der vil være en indlagt pause.

Kl. 17.00-18.00 Aktuel orientering v. KLF’s bestyrelse

Kl. 18.30 Spisning og socialt samvær

 

Fredag 7. december:

Kl. 7.30-9.00 Morgenmad

Kl. 9.00-10.00 HovedMED’s fire arbejdsmiljøindsatsområder. Konkrete eksempler på arbejdet med dette.

Kl. 10.15-11.15 Stress et stigende problem blandt offentligt ansatte – hvordan skaber vi en ’stressfri hverdag’.

Kl. 11.30-12.15 Hvordan styrkes motivationen i lærergruppen?

12.15 Afrunding

Frokost

 

Hvem kan deltage: Arbejdsmiljørepræsentanter fra København.

AMR’ere, der er medlem af Københavns Lærerforening, har fortrinsret. Hvis der er ledige pladser, kan andre AMR’ere deltage mod betaling.

Pris:

For AMR, der er medlem af KLF, er kurset gratis.

For AMR’ere, der ikke er medlem, koster kurset 2.000 kr.

Transporten sørger man selv for og udgiften må aftales med arbejdspladsen.

Tilmelding: På KLF’s hjemmeside klfnet.dk senest 2. november 2018.

Tilmeldingen er bindende og udeblivelse uden afbud medfører opkrævning af kursets kostpris.

 

Meddelelse om optagelse forventes udsendt i uge 46/2018.