Kontingent

Kontingentoversigt pr. 1.10.2020

Almindeligt kontingent (mdl.)           

553,00

Nedsat almindeligt kontingent /mdl.) 276,50 1)
Pensionist (mdl.)106,00 2)
Særligt medlem (mdl.)188,00 3)

 

Som følge af kontingentfastsættelse ved den ordinære generalforsamling er kontingentet reguleret i overenstemmelse hermed.

1)

I visse situationer, f.eks. ved ledighed og flere former for orlov, er der mulighed for kontingentnedsættelse/-fritagelse. Se mere her

2) + 3)
Kontingent for pensionerede medlemmer og særlige medlemmer opkræves kvartalsvis.

Medlemmer som er fyldt 75 år, betaler ikke kontingent.

Opkrævning af kontingent varetages af Danmarks Lærerforening.


Indmeldelse, adresseændring og ændring af arbejdssted, kan du selv foretage via MIN SIDE på DLF´s hjemmeside www.dlf.org.

Hvis du vil søge kontingentnedsættelse/kontingentfritagelse, skal du sende en mail til DLF på medlemsservice@dlf.org

Hvis du vil melde dig ud, skal du sende en mail til Københavns Lærerforening på 011@dlf.org

 

sidst redigeret 1. oktober 2020 af Dorthe Rasmussen