Kontingent

Kontingentoversigt pr. 1.4.2018

Almindeligt kontingent (mdl.)           

542,00

Nedsat almindeligt kontingent /mdl.) 271,00 1)
Pensionist (mdl.)104,00 2)
Særligt medlem (mdl.)185,00 3)

 

Grundet OK18 stiger vores kontingent med virkning fra 1. april 2018.
Men da vi allerede har allerede opkrævet det gamle kontingent for april, maj og juni, regulerer
vi stigningen for disse 3 måneder fordelt over juli, august og september måned.

1)

I visse situationer, f.eks. ved ledighed og flere former for orlov, er der mulighed for kontingentnedsættelse/-fritagelse. Se mere her

2) + 3)
Kontingent for pensionerede medlemmer og særlige medlemmer opkræves kvartalsvis.

Medlemmer som er fyldt 75 år, betaler ikke kontingent.

Opkrævning af kontingent varetages af Danmarks Lærerforening.


Indmeldelse, adresseændring og ændring af arbejdssted, kan du selv foretage via MIN SIDE på DLF´s hjemmeside www.dlf.org.

Hvis du vil melde dig ud eller søge kontingentnedsættelse/kontingentfritagelse, skal du sende en mail til DLF på medlemsservice@dlf.org