Kontingent

Del:

Kontingentoversigt pr. 1.1.2017

Almindeligt kontingent (mdl.)229 + 420,00

649,00 1)

Nedsat almindeligt kontingent /mdl.) 114,50 2)
Pensionist (mdl.)104,00 3)
Særligt medlem (mdl.)184,00 4)

 

1)
Det almindelige kontingent som førhen var 514,- kr. er nedsat til 201,- kr. 1/8 2013.

Medlemmer, der har været lockoutet i april 2013, betaler udover almindeligt kontingent også afdrag på lån 420,- kr. mdl. fra 1/8 2013, hvis der er optaget lockoutlån i Danmarks Lærerforening. Har man været lockoutet, men ikke optaget lockoutlån, betales alene almindeligt kontingent på 201,- kr. (beløbet reguleres dog løbende i takt med lønstigning jf. overenskomst)

Medlemmer, der ikke har været lockoutet i april 2013, betaler udover almindeligt kontingent også et solidaritetskontingent på 420,- kr. mdl. fra 1/8 2013.

2)
I visse situationer, f.eks. ved ledighed og flere former for orlov, er der mulighed for kontingentnedsættelse/-fritagelse. Se mere her

3) + 4)
Kontingent for pensionerede medlemmer og særlige medlemmer opkræves kvartalsvis.

Medlemmer som er fyldt 75 år, betaler ikke kontingent.

Opkrævning af kontingent er overgået til Danmarks Lærerforening pr. 1. juli 2013.


Indmeldelse, adresseændring og ændring af arbejdssted, kan du selv foretage via MIN SIDE på DLF´s hjemmeside www.dlf.org.

Hvis du vil melde dig ud eller søge kontingentnedsættelse/kontingentfritagelse, skal du sende en mail til DLF på medlemsservice@dlf.org