Kontingent

Kontingentoversigt pr. 1.1.2018

Almindeligt kontingent (mdl.)           

536,00

Nedsat almindeligt kontingent /mdl.) 268,00 1)
Pensionist (mdl.)103,00 2)
Særligt medlem (mdl.)183,00 3)

 

1)

I visse situationer, f.eks. ved ledighed og flere former for orlov, er der mulighed for kontingentnedsættelse/-fritagelse. Se mere her

2) + 3)
Kontingent for pensionerede medlemmer og særlige medlemmer opkræves kvartalsvis.

Medlemmer som er fyldt 75 år, betaler ikke kontingent.

Opkrævning af kontingent er overgået til Danmarks Lærerforening pr. 1. juli 2013.


Indmeldelse, adresseændring og ændring af arbejdssted, kan du selv foretage via MIN SIDE på DLF´s hjemmeside www.dlf.org.

Hvis du vil melde dig ud eller søge kontingentnedsættelse/kontingentfritagelse, skal du sende en mail til DLF på medlemsservice@dlf.org