Referat af GF 2017

Endelig stigende medlemstal

Ved Hjælpekassens generalforsamling 20. februar kunne bestyrelsen glæde sig over, at medlemstallet er steget betydeligt efter en årrække med vigende tilslutning. Mens det for et par årtier siden nærmest var en selvfølge, at lærere på de københavnske folkeskoler var medlemmer af Hjælpekassen, oplever vi desværre nu, at mange nye kolleger slet ikke kender til dens eksistens og berettigelse.

Bestyrelsen vil derfor i den kommende tid slå et ekstra slag for, at der udpeges en Hjælpekasse-repræsentant på alle skoler, og vi håber, at TR og AMR vil hjælpe lidt med det. 

Stadig brug for Hjælpekassen

I formandens beretning blev det nævnt, at tre nye skoler, Blågård, Nyboder og Sortedamsskolen, har udpeget en repræsentant, der har indsamlet det årlige kontingent på astronomiske 20 kroner pr. medlem.

Det glæder bestyrelsen meget, men endnu mere de kolleger, der har haft brug for en økonomisk håndsrækning. I 2016 har 15 medlemmer modtaget lån, og et medlem har modtaget kontant støtte – i alt for knap 200.000 kroner. I de senere år har Hjælpekassen årligt uddelt hjælp til et par kolleger, og 15-20 kolleger får et nyt lån. Det er tal, der viser, at der fortsat er brug for Hjælpekassen.

Tak til repræsentanterne – meld dig som repræsentant 

Fra Hjælpekassens bestyrelse skal der lyde en stor tak til repræsentanterne på skolerne. Opgaven består i hvert forår at hilse på alle dine kolleger og samle 20 kr. ind fra helst dem alle. Vi kalder det Københavns sjoveste job.

Gider du gøre en lille særlig indsats med at få dine kolleger med i Hjælpekassen, så ring til formand Bent eller send en mail, så får du at vide, hvad du skal gøre.

Formand Bent: 57 52 72 35, mail: kaborken@mail.dk

Når dine kolleger betaler, kan de bare give en tyver eller sende til dig via mobile pay. Bagefter sender du kontingenterne videre. 

Låneansøgningen findes nu på KLFs hjemmeside. Ved generalforsamlingen blev regnskabet godkendt og bestyrelsen genvalgt – se:

/pg