Generalforsamling i Hjælpekassen

HJÆLPEKASSEN AF 1892

Indkaldelse til generalforsamling mandag 19. februar 2018 klokken 19.00 i KLFs hus på Frydendalsvej:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning og regnskab for 2017

3. Indkomne forslag

4. Fastsættelse af kontingent for 2018

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt