Eva Stemann Larsen

Kandidat til bestyrelsen og som supplerende kongresdelegeret

Opråb!!

Hvornår finder politikerne ud af, at folkeskolen er deres ansvar, et ansvar de ikke kan løbe fra... Og findes den danske model for offentligt ansatte?

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

Det er på høje tid at vores arbejdsgivere tager ansvar og viser rettidig omhu for folkeskolens ansatte, så vi er i stand til at udføre det arbejde, som beskrives i folkeskoleloven. Det er i 13. time!

Stress og sygemeldinger samt rekrutteringsproblemer af uddannet personale på skolerne er dagens uorden. Mange lærere vælger at søge andet arbejde, fordi de ikke føler, de kan lykkes med opgaven under de nuværende arbejdsbetingelser.

Eleverne præsterer i dag dårligere i læsning end i 2012 (PIRLS- undersøgelsen offentliggjort i december 17), den sociale arv er ikke brudt og der er øget børnefattigdom. Unge har ondt i selvværdet og alt for mange børn lider af angst og ensomhed. Hver dag forsøger den enkelte lærer og skole at forbedre disse faktorer og løfte eleverne fagligt, men det er p. g. a rammerne for undervisningen- de tidsmæssige og økonomiske – en kamp mod vindmøller!

Hvornår finder politikerne ud af, at der må og skal investeres i uddannelse og i folkeskolen? Hvornår erkender de, at den offentlige sektor og den private sektor er hinandens forudsætninger? Forældre kan ikke gå oplagte og innovative på arbejde, hvad enten det er i den offentlige eller private sektor, hvis de bekymrer sig om deres børns udvikling og trivsel, fordi dagligdagen for børnene er for presset. Og det bliver ikke bedre af, at det er et uuddannet- og undernormeret personale, der ofte skal løfte opgaven.

Hvornår forstår kommuner og regering, at hvis folkeskolen bryder sammen, så får det voldsomme konsekvenser for sammenhængskraften i hele vores samfund og der vil opstå yderligere grupperinger, hvor man lukker sig om sig selv.

Det er godt nok et stort ansvar, politikerne skal leve med bagefter.- Kan de se sig selv i øjnene? Kan de påstå, at vi ikke gjorde dem opmærksomme på problemerne? Nej!!

Tænk at de har den magtarrogance og det samfundssyn. Tænk at et tidligere foregangsland som Danmark ikke skal hænge sammen mere, så vi bliver splittet som befolkning og til sidst bor og går i skole med dem, der ligner os selv i en slags afgrænsede områder.

Vi skal ikke have et A og B arbejdsmarked. Vi skal som offentligt ansatte have aftalte forhold, hvor vores arbejde anerkendes både i tale og på lønsedlen. Vi skal ikke have genindført det klassedelte samfund!

Danske politikere fra venstre til højre har i årevis fremhævet ”den danske model” i udlandet. En model som nu her i Danmark er under afvikling for offentligt ansatte!

”Det går godt i Danmark” sagde Lars Løkke i sin nytårstale. Men det skal åbenbart ikke gælde for offentligt ansatte!!

Jeg vil råbe op og kæmpe, så længe jeg har muligheden for det, ikke se stiltiende til. Vi må mobilisere og stå sammen. Nok er Nok!

Jeg vil være meget glad for din stemme til bestyrelsesvalget i KLF.

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar