Cristian Einner Borch

Kandidat til supplerende kongresdelegeret

Talerør for de små medlemsgrupper

Jeg har været lærer i Grundskolen på Det frie Gymnasium på Nørrebro siden 2000. 

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

I mange år har jeg været AMR. Siden 2013 har jeg været TR for Grundskolelærerne og har engageret mig i det fagpolitiske arbejde i gruppen af private gymnasiegrundskoler - en gruppe der udgør knap 10% af KLFs medlemmer.

Som KLF-delegeret på DLFs kongres vil jeg gerne være talerør for de mindre medlemsgrupper, der normalt ikke får så megen taletid i den fagpolitiske debat. Her skal nævnes private gymnasiers grundskoler, frie fagskoler og skoler ved røde kors-asylcentre, som alle er underlagt en statslig overenskomst. Også UU-vejledere, Audiologopæder og andre mindre medarbejdergrupper med kommunal overenskomst bør huskes.

Mange har den opfattelse, at alle lærere er folkeskolelærere, at alle lærere har de samme arbejdsvilkår og at løn og pensionsforhold er de samme.

Disse generaliseringer er forkerte.

Fx er reallønnen for lærere på den statslige overenskomst, som ovennævnte skoleformer er underlagt, generelt en del lavere end i det kommunale system.

-Jeg vil sætte fokus på den lønulighed der er mellem de to overenskomstområder.

Arbejdsforholdene på  førnævnte uddannelsessteder er af meget forskellig karakter.

Nogle steder er aftenarbejde en naturlig del af ens arbejde, og for andre grupper er arbejde efter kl 17 hverken acceptabelt eller honoreret.

-Jeg vil sætte fokus på de særegenheder skolerne rummer, og hjælpe med til at kommende overenskomster tager højde for naturlige uligheder.  

Vores kamp for løn og arbejdsforhold er den samme.

Om man er lærer i folkeskolen, på en skole underlagt den statslige overenskomst eller arbejder som UU-vejleder, er vores kamp for løn og arbejdsforhold den samme.

-Som delegeret vil jeg arbejde for at sikre lige arbejdsvilkår på alle skoler, uanset om det er skoler der er underlagt det statslige eller det kommunale område.

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar