Casper Neistrup

Kandidat til næstformand, bestyrelsen og som supplerende kongresdelegeret

Fagforeninger har sjældent været vigtigere, end de er i dag

Siden jeg blev uddannet lærer, er det gang på gang blevet slået fast, at det at være lærer er et arbejde, ikke et kald. Lockouten i 2013 tog dette til det næste trin ved at indføre ret og pligt til at udføre arbejdet på arbejdspladsen. Alt tyder på, det samme skal gentage sig. Husk at stemple ind og ud…

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

Men ærlig talt, det passer jo ikke. Vi ved det godt inderst inde. På trods af alle de år, vi har forsøgt at overbevise os selv om det modsatte.

Lærerjobbet er et kald.

Lærere kommer fra mange lag i samfundet og fra alle politiske orienteringer, men med samme fokus: at næste generation skal blive klogere og bedre, end deres egen. Den bedste fornemmelse ved at være lærer er, når eleverne overgår ens forventninger, og vi håber på det hver eneste dag.

Men det er svært i disse tider. Politiske luftkasteller gør det svært at finde tid til eleverne. Det hele skal måles og vejes, og der er ikke tid til snot og snørebånd, hvilket kan være lige så vigtigt for elevers trivsel, som en ekstra opgave, når der råbes: ”Hvad skal man lave, når man er færdig?”

Jeg vil arbejde for, at lærere kan være lærere, og elever kan være børn. Dygtige, velforberedte lærere skaber gode rammer for, at elever kan lære. Lære både matematik, dansk, billedkunst og alle andre fag, men lige så vel lære at tage ansvar i en stadig mere kompleks verden.

 

Lærernes arbejdstid

Tidligere var der regler, der afklarede spørgsmål om arbejdstid og -forhold. Nu er alt til lokal forhandling. Derfor er lærerne og deres tillidsvalgte blevet endnu vigtigere, end de var tidligere. Uden jer ville der ikke være et arbejdsmiljø på skolerne, der ville ikke være rammer for undervisning. Der ville slet ikke nogen skole.

Jeg vil arbejde for, at KLF bliver en forening, der danner et grundlag for at lærerne kan udføre deres arbejde, den vigtige undervisning, og ikke bruge tiden på alle de andre gøremål, politikerne synes, er vigtige lige nu.

Der er mange interessenter omkring folkeskolen, men en gruppe skiller sig ved at være dem, der har en uddannelse og en hverdag, der foregår der, nemlig lærerne. Det er lærerne, der leverer undervisningen, det er lærerne, der sørger for de elever, der enten ikke er med, eller mangler overskuddet til at forstå det faglige lige nu. Det er lærerne, der sørger for at presse de dygtige elever lige det ekstra. Det er lærerne, der arbejder hårdt for, at eleverne får en fornuftig hverdag på trods, og ikke på grund, af politikernes evindelige nye påfund.

Hver gang en politiker mener, de skal redde verden ved at indføre noget nyt og smart, er det lærerne, der siger: ”Jaja, det lyder alt sammen meget fint, men hvad er værdien i det? Giver det mening? Bliver eleverne rent faktisk klogere eller bedre mennesker af det?” Det skal lærerne have støtte til at gøre. Det skal de tillidsvalgte have støtte til at bakke dem op i.

Københavns lærere fortjener en forening, der arbejder for, at de kan få lov at fokusere på at udføre deres arbejde. Skiftende regeringer har gjort deres til at undergrave lærerenes troværdighed og tro på sig selv, men vi er her endnu. Foreningen er her endnu. Vi kommer til at være her i mange år, og der er noget, der tyder på, vi kommer til at kæmpe i mange år endnu. Det vil jeg gerne gøre mit til, at vi kan. 

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret. Klik her for at stemme.

Se stemmeprocenten på din arbejdsplads her.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar