Anders Kildahl Juul

Kandidat til supplerende kongresdelegeret

Tid, tid, tid, hele tiden tid

Jeg startede af omveje, på Læreruddannelsen. Jeg havde ikke drømt om at blive lærer, men tænkte at blive lærer var det fornuftige valg, ok løn, ok arbejdstid, fleksibilitet, frihed, men frem for alt muligheden for at gøre en forskel. Jeg blev lynhurtigt fuldstændig besat af at diskutere skolepolitik, dannelse, pædagogik, Folkeskolens formål, undervisning også så videre.

Se min kandidatvideo

Hør min opstillingstale

Da jeg blev færdig med læreruddannelsen fik jeg arbejde på Nørrebro. Det var jeg vildt stolt af, jeg syntes alt var fedt, eleverne, mine kollegaer selv bygningerne skolen lå i. Jeg tænkte overhovedet ikke på arbejdstid, lektionstal eller læringsmål. Jeg mødte bare op og var lærer.

Men med et fra den ene dag til den anden, blev lærerne Lockouted, der kom en ny Folkeskolereform. Arbejdstid, lektionstal og læringsmål blev emner, der fyldte på lærerværelset. Kunne vi levere en spændende, varieret og kreativ undervisning under den nye arbejdstidslov, hvor vi skulle undervise mere og forberede os mindre? Ville undervisningen blive lige så spændende, kreativ og varieret når man underviste efter flere tusinde mål, man ikke selv havde formuleret? Der var mange spørgsmål, der fyldte.

Vi begyndte også at tale meget om tid, fordi vi begyndte at mangle tid. Tid til forberedelse, tid til andre opgaver, tid til eleverne. Mange af gik for tit hjem med en følelse af ikke at slå til. Pludselig blev stress et emne, der fyldte, og mange stillede sig selv spørgsmålet: bliver jeg mon ramt?

Jeg har ikke fortrudt, at jeg startede på læreruddannelsen, men jeg håber snart vi er færdige med at tale om mål, manglende arbejdstidsaftale og stress. Og at vi snart skal bruge vores pauser at på diskutere skolepolitik, dannelse, pædagogik, Folkeskolens formål eller undervisning. 

Hvis jeg bliver valgt til kongresdelegeret, vil jeg arbejde for at forbedre arbejdsmiljøet på skolerne, alle har ret til et godt arbejdsmiljø, uden frygt for at blive stresset. Jeg vil også arbejde for at afskaffe den målstyret undervisning. Lærerne har fagligheden til at planlægge undervisningen uden indblanding oppefra. Vi skal have en arbejdstidsaftale, hvor vi skal undervise mindre, fordi undervisning skal måles på kvalitet og ikke kvantitet.

Vi skal have en Folkeskole, hvor vi har overskud til at holde fri.

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar