Videoreportager fra KK

De københavnske fagforeninger har i fællesskab produceret en række videoer fra offentlige arbejdspladser i Københavns Kommune. Hvordan er arbejdsvilkårene for de ansatte på arbejdspladserne i landets største kommune? Hvad sker der, når de ansatte ikke lykkes med kerneopgaven?

Besparelser og omstruktureringer er med til at forringe den offentlige kernevelfærd og skaber dårlige arbejdsvilkår for de ansatte. I videoerne kan du se, hvordan de forskellige faggrupper mærker konsekvenserne af stramme budgetter og nedskæringer.

Del 1:3: LFS, DSR, DS

Del 2:3: BUPL, KLF, HK

Del 3:3: FOA KLS, FOA SOSU