'Brokhoveder' er uundværlige

Det er bekymrende, at 60 % af de ansatte er bange for at ytre sig. En organisation uden ´brokhoveder´ sander til, fastslog forskere på DPU allerede for år tilbage.

Denne viden er vigtig, fordi kritik uanset lødighed er afgørende for en institutions bæredygtighed. Uden nærgående spørgsmål er risikoen for at stivne i egen selvtilstrækkelighed nærliggende. Kritikken kan opfattes og beskrives som brok, men er oftest afsendt med et oprigtigt ønske om at gøre opmærksom på kritisable forhold. Tænk på de sygeplejersker, der i sidste uge gjorde opmærksom på, at de måtte dope visse patienter for at kunne nå de andre. Husk på de jordmødre, der oplyste om faren ved underbemandingen af fødestuerne på Hvidovre Hospital. Tænk på de lærere, der gjorde opmærksom på konsekvenserne af underfinansieringen af skolereformen. Listen kunne være lang, hvis alle ansatte turde ytre sig. Men det tør de ikke.

Det har hovedorganisationen FTF netop dokumenteret ved at spørge 4.800 ansatte både i den offentlige og private sektor. 60 procent frygter at udtale sig, og det er en stigning på 10 procent på 4 år. I denne gruppe er hele 47 procent bange for deres ansættelse. De er også bange for kammeratlige samtaler, advarsler eller at blive betragtet som illoyale af chefen. Blandt dem, der har oplevet kritisable forhold, tør kun 5 procent åbne munden mod 10 procent for 4 år siden.

Den offentlige sektor udsættes i disse år for store besparelser, der forringer kvaliteten i ydelserne til borgerne. ”Derfor er det dybt betænkeligt, at vi i stort omfang må undvære, at de ansatte råber vagt i gevær og blander sig i debatten. For det er den kritiske debat, der sikrer udvikling, og at der bliver foretaget de rigtige prioriteringer”, udtaler formanden for FTF, Bente Sorgenfrey.

Samtidig ser en del af utrygheden ud til også at bunde i ukendskab til reglerne: Hele 53 procent af de ansatte har dårligt eller intet kendskab til reglerne for deres ytringsfrihed. Kun 30 procent kender lidt til reglerne, og 23 procent kender dem slet ikke. Med den opmærksomhed, der har været på ansattes ytringsfrihed i medierne de senere år, burde kendskabet til reglerne være langt mere udbredt, mener Bente Sorgenfrey.

Også ombudsmanden mener, at offentlig ansattes ytringsfrihed er vigtig. "Vi har en stor, skattefinansieret offentlig sektor, som har stor indflydelse på vores liv. Hvis man gerne vil vide, hvordan det går i den offentlige sektor, må vi også have adgang til den viden, de ansatte har. Vi kan ikke nøjes med ledernes udgave". Jørgen Steen Sørensen erkender, at ansatte selvfølgelig også kan tage fejl eller komme med urigtige oplysninger Men det må aldrig blive et argument for ikke at sikre de ansattes ytringsfrihed.

FTF, LO og Dansk Journalistforbund har arbejdet energisk med dette felt og blandt andet deltaget i et juridisk udredningsarbejde i Justitsministeriet. De tre organisationer foreslår en ansættelsesretslig beskyttelse af offentlig ansatte for at sikre deres ytringsfrihed.

”Forudsætningen for at ansattes ytringsfrihed kan fungere i praksis er, at der gælder klare regler, og at de ansatte kender dem. Det er i allerhøjeste grad et ledelsesansvar at sætte sig ordentligt ind i reglerne og udbrede dem på arbejdspladsen", fastslår FTF´s formand. Dét ansvar påhviler også Børne- og Ungdomsforvaltningen, særligt når man i MED-aftalen har defineret, at der skal herske en professionel uenighedskultur. Derfor vil KLF drøfte med direktionen, hvordan man vil oplyse lærerne og de øvrige medarbejdere om deres rettigheder med hensyn til at ytre sig og betydningen af, at der skabes en åben debatkultur. Det handler ikke om Ja- eller Nej-hatte, men om at foretage valg på et oplyst grundlag.

Læs FTF´s guide til, hvad du må sige som offentlig ansat her.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Arkiv

FOLKESKOLEN HAR BRUG FOR FØRSTEHJÆLP – NU

Man har presset citronen for meget. Dette stærke, malende billede bruger skoleledernes formand Jeanne Jacobsen nu for at lærernes situation. ”Jeg hører også fra mine skolelederkolleger, at lærerne er alt, alt for pressede på...

Skingre toner

'Nu skal vi igen arbejde os ud af lønslaverollen i en omverden, der har ringe forståelse for, at man ikke kan få lærere til at arbejde med stort engagement og uden timetælleri, uden at vi har ordentlige vide rammer og er sikret...