ORDEN I BUTIKKEN

"Vi har sammen taget et vigtigt skridt i den rigtige retning. Der skal imidlertid mere til, for der er for mange opgaver til den tid, der er til rådighed".

En forhenværende direktør efterlod dette slogan som sit bidrag til BUF-lingoen. Det har nu knebet med orden i biksen, når det gælder tilstedeværelsespligten, som vi blev pålagt efter lockouten i 2013 i kraft af Folketingets vedtagelse af Lov 409, arbejdstidsloven. Denne såkaldte normalisering af lærerstanden blev kanoniseret i Forståelsespapiret, således at lærerne i København i princippet har skullet levere alt arbejde på skolen. Imidlertid har der hersket en vis civil ulydighed, idet en del ledere ikke har været principryttere og således har ladet deres ansatte forlade arbejdspladsen, for at de kunne forberede sig hjemme. Forståeligt, men ikke i overensstemmelse med Forståelsespapiret. Det er der nu rettet op på.

Efter 6 måneders intense forhandlinger har de tre parter indgået en aftale, der indeholder en fleksibilitet, som den enkelte lærer kan vælge. Det er nemlig ikke alle, der ønsker at kunne lægge forberedelse og efterbehandling hjemme. En stor gruppe kolleger har vænnet sig til at gøre arbejdet færdigt på arbejdspladsen og dermed kunne nyde aftner og weekender uden hjemmearbejde. Det er vigtigt at anerkende, at folk er forskellige, også i forhold til hvad der motiverer dem, og det respekter aftalen.

Den netop indgåede lokalaftale skaber grundlag for, at der bliver bedre orden i butikken ved, at fleksibiliteten bliver legaliseret. Der skal imidlertid også ryddes noget op på hylderne, for at opgaveoversigter m.v. lever op til de krav, der var i Forståelsespapiret, og som er videreført i aftalen. Derfor er det vigtigt, at den indflydelse, vores aftale lægger på et tæt samarbejde i TRIO mellem leder, TR og AMR, bliver realiseret, og at medarbejderne inddrages, så visionerne om medindflydelse og medansvar bliver en realitet og ikke kun et fromt ønske på papir.

Er der skoler, der har vanskeligt ved at få aftalen til at virke, har Skolelederforeningen, SKK, og Børne- og Ungdomsforvaltningen positivt aftalt med KLF sammen at bistå disse skoler. Tingene kommer ikke af sig selv, men der er den nødvendige vilje i alle lejre til at få aftalen til at virke og dermed gøre arbejdsforholdene i den københavnske folkeskole bedre.

Vi kan også glæde os over, at politikerne her i byen har rykket sig siden de 17. marts opfordrede os til at indgå en lokalaftale. En engagerende journalistisk linje på KLFnet.dk, mange telefonsamtaler, adskillige breve, talrige facebook skriverier og 2.255 underskrifter fra københavnske lærere til støtte for foreningen, alt dette har gjort det muligt og realistisk at skabe mere orden i butikken.

Vi har sammen taget et vigtigt skridt i den rigtige retning. Der skal imidlertid mere til, for der er for mange opgaver til den tid, der er til rådighed. Derfor skal skolerne formå at prioritere mellem opgaverne for at skabe de arbejdsbetingelser, der løfter elevernes faglige niveau, øger chanceligheden og samtidig forbedrer arbejdsmiljøet i BUF. Vi har også brug for flere lærere. Det arbejder vi ufortrødent videre på. Første skridt er et mere skolevenligt budget for 2018.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Arkiv

Kan vi finde melodien - sammen?

"Jeg mener bestemt, at der nærmest på trods laves megen god undervisning på de københavnske skoler og udføres dygtig ledelse. Og vores hjemmeside har ugentlig reportager om spændende pædagogiske projekter. Jeg er imidlertid...

Moralsk stress og koffeinfri kritik

"Lysten til at ytre sig om kritisable forhold har været faldende de senere år, hvilket også FTF har dokumenteret. Det kan føre til resignation – man lider i stilhed, det kan lede til selvbebrejdelse, eller det kan medføre en...

Sort snak eller svesken på disken

'I København diskuterer politikere og organisationer, hvordan det kan lykkes at få omprioriteringstyveriet ud af økonomiaftalen med regeringen, der skal forhandles i juni. Det lykkes imidlertid kun med et stærkt folkeligt pres....

Lærerens nye fag – garderobe-psykologi?

'Eleverne er faktisk meget optagede af, hvordan deres lærere klæder sig. Så også af den grund skal skolens folk seriøst overveje, hvad der hentes ud af klædeskabet og de signaler, der ligger i de valg.'

BEDRAG

'Det seneste påhit fra den siddende venstreregering er det såkaldte ´omprioriteringsbidrag´. Ordet bidrag lyder jo i retning af noget positivt, noget du får. Næh næh, det er det slet ikke.'

Kommer der penge til skolen i 2016?

Jan Trojaborg kommenterer på de foreløbige forhandlinger om Københavns Kommunes budget for 2016, som i disse uger er i sin afsluttende fase.

Derfor aktionerer KLF

Lockouten lærte os, at demonstrationer og aktioner ikke er levn fra fortiden. Vi lærte også, at man ikke får noget forærende uden at kæmpe, og vi lærte smerteligt, at der er rigeligt at kæmpe for. På den hårde måde genopdagede vi...

UPROFESSIONEL UENIGHEDSKULTUR

'Det er en almindelig praksiserfaring, at medarbejdere er en fantastisk gevinst, hvis de inviteres til samarbejde. Det er således efter min mening inkompetent ledelse, hvis man på en moderne skole forsømmer at bruge de...

OK 15 – mere end OK

Der er nu indgået forlig både på lærernes område og for hele det kommunale område, der omfatter mere end 500.000 ansatte. KLF´s formand anbefaler et JA til begge aftaler. Hvorfor kan du læse her.