BEDRAG

'Det seneste påhit fra den siddende venstreregering er det såkaldte ´omprioriteringsbidrag´. Ordet bidrag lyder jo i retning af noget positivt, noget du får. Næh næh, det er det slet ikke.'

Nationen sidder igen klistret til skærmene, mens DR´s nye serie ´Bedrag´ viser det ene bedrag efter det andet. Det gælder på privatfronten, på udliciteringen af arbejdet på vindmøllerne, på autoværkstedet og i firmaet ´Energreen´. ´Bedrag´ kunne en serie om folkeskolen også hedde. Først komplottet i 2013 som ikke lader Sander & co. noget efter. Man tilrettelægger et forhandlingsforløb, der intet har med forhandlinger at gøre. Da KL ikke har nogle udspil, kan Forligsinstitutionen ikke lave en mæglingsskitse. Efter 4 ugers lockout af lærerne må regeringen af hensyn til de stakkels elever gribe ind med Lov 409, der i mangel af en overenskomst skal regulere undervisernes arbejdstid. Det hele parret med en folkeskolereform, der underfinansieres med 3-4 mia. kroner. Hopla. Det hele styret af en lille flok toppolitikere og topembedsmænd i og omkring Moderniseringsstyrelsen. Her møder vi så igen et lille semantisk bedrag i stil med Udlændingeservice og Cafépenge (SU). Der er jo overhovedet ikke tale om modernisering, men om tilbagevenden til tidligere tiders totale topstyring som i Enevældens dage.

Ordet bidrag lyder jo i retning af noget positivt, noget du får. Næh næh, det er det slet ikke. Det er en forskønnelse, en såkaldt eufemisme af ´tyveri ved højlys dag´

Skal vi nu snakke om hele den historie igen. Ja, det skal vi, fordi nye bedrag rammer den offentlige sektor og dermed folkeskolen. Det seneste påhit fra den siddende venstreregering er det såkaldte ´omprioriteringsbidrag´. Ordet bidrag lyder jo i retning af noget positivt, noget du får. Næh næh, det er det slet ikke. Det er en forskønnelse, en såkaldt eufemisme af ´tyveri ved højlys dag´, idet det er penge, regeringen via finansloven kradser ind hos kommunerne. Det drejer sig om 1 % af kommunernes budget svarende til i alt omkring 2,4 mia. kroner hvert år fra 2016-19. I 2016 er man dog så venlig at sende de 1,9 mia. kroner retur til kommunerne til sundhed, ældre og tryghed. Hermed bliver der reelt minusvækst i det offentlige forbrug på trods af, at Venstre i valgkampen talte for nulvækst og Dansk Folkeparti ønskede en vækst på 0,8 % pr. år. Her er der tale om et gedigent ´løftebrud´?

De følgende år vil regeringen så af de årlige 2,4 mia. kroner sende milde gaver ud til kommunerne og regionerne til formål, som bliver bestemt på Christiansborg. Hvis vi er meget heldige, kan disse planer ændres eller forpurres, hvis KL træder i karakter ved økonomiforhandlingerne i forsommeren, hvis der kommer røre omkring næste års finanslov, eller hvis vi i samlet trop stopper denne massakre på den offentlige sektor.

De seneste års ekstremt stramme styring med muligheder for sanktioner over for kommunerne har medført et samlet kommunalt underforbrug på hele 18 mia. kroner siden 2011. Så det er ikke underligt, hvis der er nogen, der synes, at der er sparet gevaldigt overalt.

Hvad betyder alt dette på skoleområdet i København? Det betyder uhyggeligt meget. For det første har staten og kommunerne aftalt det såkaldte serviceloft. Kommunerne må samlet set ikke bruge flere penge på service år for år. Da København får flere og flere børn, skal de undervises for færre kroner pr. barn. Det er dét, man kalder en nedskæring. Derudover bliver vi ramt af kommunens interne omstilling og yderligere af den omtalte statslige omprioritering. Alt i alt betyder det, at BUF skal finde mellem 130 og 230 mio. kroner årligt. Det kan komme til at betyde, at der henover årene bespares 8 lærerstillinger på hver eneste af de 60 almene folkeskoler. Den katastrofe skal forhindres. I aften 18. januar har KFO, Københavns Forældre Organisation, indkaldt til stormøde i Nørrebrohallen for at drøfte, hvad der kan gøres for at forhindre de uhyrlige nedskæringer. Skole & Forældre og KLF er ved at forberede et lignende møde, og de faglige organisationer under Fællesrepræsentationen, KFF holder møde 29. januar i samme ærinde. Der er brug for en fælles front også med de politiske partier, der ikke støtter forringelserne af den offentlige sektor.

Folkeskolereformen skal gøre eleverne så dygtige, som de kan. Det er lige dét, de skal. Dog for færre penge så lærerne ikke får reel mulighed for at løfte kvaliteten. Dertil yderligere dræning af skolekassen, der betyder endnu færre lærere til endnu flere elever. Man siger et og gør det stik modsatte. Det er da bedrag af dimensioner. Det kan ikke komme bag på nogen, at politikere ligger under ejendomsmæglere og brugtvognshandlere i troværdighedsmålinger.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Arkiv

De kritiske røster breder sig

Lærerne står ikke alene med at være utilfredse med forholdene i folkeskolen. Nu høres kritiske røster lige fra Skolelederforeningen, de københavnske politikere og til Skole & Forældre. Der må prioriteres, siger...

Kan vi finde melodien - sammen?

"Jeg mener bestemt, at der nærmest på trods laves megen god undervisning på de københavnske skoler og udføres dygtig ledelse. Og vores hjemmeside har ugentlig reportager om spændende pædagogiske projekter. Jeg er imidlertid...

Moralsk stress og koffeinfri kritik

"Lysten til at ytre sig om kritisable forhold har været faldende de senere år, hvilket også FTF har dokumenteret. Det kan føre til resignation – man lider i stilhed, det kan lede til selvbebrejdelse, eller det kan medføre en...

Sort snak eller svesken på disken

'I København diskuterer politikere og organisationer, hvordan det kan lykkes at få omprioriteringstyveriet ud af økonomiaftalen med regeringen, der skal forhandles i juni. Det lykkes imidlertid kun med et stærkt folkeligt pres....

Lærerens nye fag – garderobe-psykologi?

'Eleverne er faktisk meget optagede af, hvordan deres lærere klæder sig. Så også af den grund skal skolens folk seriøst overveje, hvad der hentes ud af klædeskabet og de signaler, der ligger i de valg.'

Kommer der penge til skolen i 2016?

Jan Trojaborg kommenterer på de foreløbige forhandlinger om Københavns Kommunes budget for 2016, som i disse uger er i sin afsluttende fase.

Derfor aktionerer KLF

Lockouten lærte os, at demonstrationer og aktioner ikke er levn fra fortiden. Vi lærte også, at man ikke får noget forærende uden at kæmpe, og vi lærte smerteligt, at der er rigeligt at kæmpe for. På den hårde måde genopdagede vi...

UPROFESSIONEL UENIGHEDSKULTUR

'Det er en almindelig praksiserfaring, at medarbejdere er en fantastisk gevinst, hvis de inviteres til samarbejde. Det er således efter min mening inkompetent ledelse, hvis man på en moderne skole forsømmer at bruge de...

OK 15 – mere end OK

Der er nu indgået forlig både på lærernes område og for hele det kommunale område, der omfatter mere end 500.000 ansatte. KLF´s formand anbefaler et JA til begge aftaler. Hvorfor kan du læse her.