Skingre toner

'Nu skal vi igen arbejde os ud af lønslaverollen i en omverden, der har ringe forståelse for, at man ikke kan få lærere til at arbejde med stort engagement og uden timetælleri, uden at vi har ordentlige vide rammer og er sikret medindflydelse gennem aftaleret.'

Det er utroligt, hvad lærerstanden skal finde sig i. Sidste brøl kommer fra professorens urinal, hvor Niels Egelund skriger: ”Det er i mine øjne på tide, at lærerne holder kæft med deres pis og kommer i arbejdstøjet”. Hele to fornærmelser og urigtigheder formår han at fyre af i én sætning. Vi bliver påduttet at skulle have kæftet op. Det har vi ikke. Men vi ytret os om reformens og Lov 409´s indbyggede modsigelser, vi har kritiseret den manglende inddragelse af lærerne i den reform, vi skal føre ud i livet. Vi har påpeget, at den manglende fleksibilitet er i total modstrid med moderne virksomhedskultur. Og nu gør vi opmærksom på, at der mange steder ikke er tilstrækkelige muligheder for forberedelse, og at en del kolleger ikke har fået opgaveoversigter eller tilstedeværelsesplaner. Det er langtfra skingert. Det er reelt. Vi har ytringsret og -pligt, og dem har vi tænkt os at bruge.

Den anden usandhed, som også er en hån, er, at lærerne ikke skulle være kommet i arbejdstøjet. Der er blevet arbejdet hårdt i foråret, og der har fx i København været Sommeruni og planlægningsdage. Dét, der ikke har været mulighed for på grund af de påtvungne arbejdstidsforhold, er netop tid til den fornødne forberedelse. Det er ikke vores valg, men er resultatet af KL´s og regeringens overgreb, så vi er blevet bombet tilbage i den rene lønmodtagerrolle, som den så ud i 1993. Det var den gang, man indførte UFØ-modellen, hvor lærerne lavede lige dét, de var betalt for i en rigid ordning, for at man kunne sige, at alle lærere arbejdede lige så meget som alle andre på arbejdsmarkedet. Dét fik vi så den gang på puklen for. Det tog 15 år at komme frem til en arbejdstidsaftale – A 08 – der var fleksibel, og som tilgodeså det professionelle arbejde og blev rost af alle – også af KL – før vi igen blev slået tilbage til start. Skæbnens ironi. Historikeren Keld Grinder-Hansen omtaler netop denne rutsjetur i sin bog ´Den gode, den onde og den engagerede´, hvor de danske læreres rolle beskrives især gennem de sidste 200 år. Det meste af tiden har lærerne været prügelknabe og lavtlønnede. Der har været få perioder med stor respekt, og den var netop ved at vende tilbage midt i ´nullerne´.

Nu skal vi igen arbejde os ud af lønslaverollen i en omverden, der har ringe forståelse for, at man ikke kan få lærere til at arbejde med stort engagement og uden timetælleri, uden at vi har ordentlige vide rammer og er sikret medindflydelse gennem aftaleret.

Nu er skolen i gang igen, hvor over 30.000 glade børn her i byen har genindtaget skolerne og mødt lærere, der nok er mindre forberedte end i mange år. Men selvfølgelig skal det gå, og det gør det ganske sikkert også. Om det går godt nok, det må fremtiden vise. Der er ingen tvivl om, at der vil være vildskud og fejltrin, det er jo en del af en udviklingsproces. Som Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal noget overraskende mener vil vare to-tre-fire år.

Vi kan allerede nu se, at skolerne indretter sig ret forskelligt. Det er én ting. Noget andet er de mangler, der er rundt omkring. Derfor er vi i KLF ved at undersøge en række forhold som fx etablering af arbejdspladser. Det gør vi ved torsdag 14. august at udsende et spørgeskema til alle de medlemmer, vi har mailadresse på. Vi håber, at mange vil bruge de 2 minutter, det tager at udfylde det. Hvis du ikke modtager spørgeskemaet, må du meget gerne sende din mailadresse til dora@dlf.org, så vi i fremtiden kan sende beskeder og undersøgelser til dig. Og dem kommer der flere af. Du må også meget gerne gå ind på www.dlf.org under punktet ´Min side´ og tilføje din mailadresse. Vi har behov for at kende virkeligheden for at kunne forhandle løsninger med politikere og forvaltning.

Der bliver masser af nødder at knække og foreningen vil gøre, hvad den kan for at skabe rimelige vilkår. Det forudsætter et tæt og stærkt samarbejde. KLF holder derfor et stort møde for alle TR´ere og AMR´ere allerede 21. august på Peder Lykke Skolen.

Hermed velkommen til endnu et særligt skoleår hvor vi bruger vores ret til at ytre os uden at være skingre og vores pligt til at gøre tingene bedst muligt.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Arkiv

ORDEN I BUTIKKEN

"Vi har sammen taget et vigtigt skridt i den rigtige retning. Der skal imidlertid mere til, for der er for mange opgaver til den tid, der er til rådighed".

Er folkeskolen i København stadig en social smeltedigel?

Folkeskolen har ry for at være stedet, hvor børn fra forskellige miljøer møder hinanden. Det betyder kendskab og venskab, forståelse for andres vilkår og mulighed for, at klassekammerateffekten kan løfte børn med svagere...

ILDEN FRA LOCKOUTEN

"Det er derfor fantastisk, når skolelederne igen og igen fremturer med, at en pulje på 5 timer til lærerne vil låse skolelederne i planlægningen af hverdagen på skolerne. Det er ganske enkelt usandt. Det viser forholdene i andre...

Blog: Fornemmelsen af tid

"En undersøgelse fra Scharling Research – publiceret i Folkeskolen nr. 15 – viser at 22 % af lærerne oplever, at ledelsen fordeler forberedelsen forskelligt med negativ indvirkning på det sociale miljø som konsekvens. Af dét kan...

UÆRLIGHEDSKULTUR OG FORHANDLINGER MED BLIND MAKKER

"Realiteterne er, at direktøren har været bundet på hænder og fødder og derfor heller ikke har kunnet give sig en tomme undervejs. Det er ganske enkelt urent trav. Sammenbruddet er en logisk konsekvens af dette. Forløbet er...

'Brokhoveder' er uundværlige

Det er bekymrende, at 60 % af de ansatte er bange for at ytre sig. En organisation uden ´brokhoveder´ sander til, fastslog forskere på DPU allerede for år tilbage.

KERNEN I ARBEJDET

Hvorfor meningen med det hele betyder alt, og hvorfor lærerne har behov for et råderum.

Kommer København i front med lærernes arbejdstid?

"Ikke alene er folkeskolen blevet en politisk kampplads, kommunernes skoler er blevet markedsgjort. Det er de blevet, fordi lærere i dag nøje vurderer de lokale arbejdstidsregler, især om der er mulighed for selv at bestemme,...

KLAR, PARAT, SKOLESTART

"Med en temmelig våd dansk sommer blev ferien lidt af en læseferie. I hvert fald for mig hvor læsningen af prof. Svend Brinkmanns dejligt provokerende bog ´Stå fast´ har været god medicin mod de permanente forandringer – den...

Nej, Kaj Ove har ikke ret

De offentligt ansatte nægter at underkaste sig det politiske flertals økonomiske prioriteringer og tager ikke medansvar for fremtidens velfærdsstat lyder prof. Ove Kaj Pedersen fuldtonede opsang i Politiken dagen før 1. maj.