ORDEN I BUTIKKEN

"Vi har sammen taget et vigtigt skridt i den rigtige retning. Der skal imidlertid mere til, for der er for mange opgaver til den tid, der er til rådighed".

En forhenværende direktør efterlod dette slogan som sit bidrag til BUF-lingoen. Det har nu knebet med orden i biksen, når det gælder tilstedeværelsespligten, som vi blev pålagt efter lockouten i 2013 i kraft af Folketingets vedtagelse af Lov 409, arbejdstidsloven. Denne såkaldte normalisering af lærerstanden blev kanoniseret i Forståelsespapiret, således at lærerne i København i princippet har skullet levere alt arbejde på skolen. Imidlertid har der hersket en vis civil ulydighed, idet en del ledere ikke har været principryttere og således har ladet deres ansatte forlade arbejdspladsen, for at de kunne forberede sig hjemme. Forståeligt, men ikke i overensstemmelse med Forståelsespapiret. Det er der nu rettet op på.

Efter 6 måneders intense forhandlinger har de tre parter indgået en aftale, der indeholder en fleksibilitet, som den enkelte lærer kan vælge. Det er nemlig ikke alle, der ønsker at kunne lægge forberedelse og efterbehandling hjemme. En stor gruppe kolleger har vænnet sig til at gøre arbejdet færdigt på arbejdspladsen og dermed kunne nyde aftner og weekender uden hjemmearbejde. Det er vigtigt at anerkende, at folk er forskellige, også i forhold til hvad der motiverer dem, og det respekter aftalen.

Den netop indgåede lokalaftale skaber grundlag for, at der bliver bedre orden i butikken ved, at fleksibiliteten bliver legaliseret. Der skal imidlertid også ryddes noget op på hylderne, for at opgaveoversigter m.v. lever op til de krav, der var i Forståelsespapiret, og som er videreført i aftalen. Derfor er det vigtigt, at den indflydelse, vores aftale lægger på et tæt samarbejde i TRIO mellem leder, TR og AMR, bliver realiseret, og at medarbejderne inddrages, så visionerne om medindflydelse og medansvar bliver en realitet og ikke kun et fromt ønske på papir.

Er der skoler, der har vanskeligt ved at få aftalen til at virke, har Skolelederforeningen, SKK, og Børne- og Ungdomsforvaltningen positivt aftalt med KLF sammen at bistå disse skoler. Tingene kommer ikke af sig selv, men der er den nødvendige vilje i alle lejre til at få aftalen til at virke og dermed gøre arbejdsforholdene i den københavnske folkeskole bedre.

Vi kan også glæde os over, at politikerne her i byen har rykket sig siden de 17. marts opfordrede os til at indgå en lokalaftale. En engagerende journalistisk linje på KLFnet.dk, mange telefonsamtaler, adskillige breve, talrige facebook skriverier og 2.255 underskrifter fra københavnske lærere til støtte for foreningen, alt dette har gjort det muligt og realistisk at skabe mere orden i butikken.

Vi har sammen taget et vigtigt skridt i den rigtige retning. Der skal imidlertid mere til, for der er for mange opgaver til den tid, der er til rådighed. Derfor skal skolerne formå at prioritere mellem opgaverne for at skabe de arbejdsbetingelser, der løfter elevernes faglige niveau, øger chanceligheden og samtidig forbedrer arbejdsmiljøet i BUF. Vi har også brug for flere lærere. Det arbejder vi ufortrødent videre på. Første skridt er et mere skolevenligt budget for 2018.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Arkiv

Er folkeskolen i København stadig en social smeltedigel?

Folkeskolen har ry for at være stedet, hvor børn fra forskellige miljøer møder hinanden. Det betyder kendskab og venskab, forståelse for andres vilkår og mulighed for, at klassekammerateffekten kan løfte børn med svagere...

ILDEN FRA LOCKOUTEN

"Det er derfor fantastisk, når skolelederne igen og igen fremturer med, at en pulje på 5 timer til lærerne vil låse skolelederne i planlægningen af hverdagen på skolerne. Det er ganske enkelt usandt. Det viser forholdene i andre...

Blog: Fornemmelsen af tid

"En undersøgelse fra Scharling Research – publiceret i Folkeskolen nr. 15 – viser at 22 % af lærerne oplever, at ledelsen fordeler forberedelsen forskelligt med negativ indvirkning på det sociale miljø som konsekvens. Af dét kan...

UÆRLIGHEDSKULTUR OG FORHANDLINGER MED BLIND MAKKER

"Realiteterne er, at direktøren har været bundet på hænder og fødder og derfor heller ikke har kunnet give sig en tomme undervejs. Det er ganske enkelt urent trav. Sammenbruddet er en logisk konsekvens af dette. Forløbet er...

'Brokhoveder' er uundværlige

Det er bekymrende, at 60 % af de ansatte er bange for at ytre sig. En organisation uden ´brokhoveder´ sander til, fastslog forskere på DPU allerede for år tilbage.

KERNEN I ARBEJDET

Hvorfor meningen med det hele betyder alt, og hvorfor lærerne har behov for et råderum.

Kommer København i front med lærernes arbejdstid?

"Ikke alene er folkeskolen blevet en politisk kampplads, kommunernes skoler er blevet markedsgjort. Det er de blevet, fordi lærere i dag nøje vurderer de lokale arbejdstidsregler, især om der er mulighed for selv at bestemme,...

KLAR, PARAT, SKOLESTART

"Med en temmelig våd dansk sommer blev ferien lidt af en læseferie. I hvert fald for mig hvor læsningen af prof. Svend Brinkmanns dejligt provokerende bog ´Stå fast´ har været god medicin mod de permanente forandringer – den...

Nej, Kaj Ove har ikke ret

De offentligt ansatte nægter at underkaste sig det politiske flertals økonomiske prioriteringer og tager ikke medansvar for fremtidens velfærdsstat lyder prof. Ove Kaj Pedersen fuldtonede opsang i Politiken dagen før 1. maj.

De kritiske røster breder sig

Lærerne står ikke alene med at være utilfredse med forholdene i folkeskolen. Nu høres kritiske røster lige fra Skolelederforeningen, de københavnske politikere og til Skole & Forældre. Der må prioriteres, siger...