Moralsk stress og koffeinfri kritik

"Lysten til at ytre sig om kritisable forhold har været faldende de senere år, hvilket også FTF har dokumenteret. Det kan føre til resignation – man lider i stilhed, det kan lede til selvbebrejdelse, eller det kan medføre en slags kynisme – hvor systemet gennemskues, men man gør ikke noget ved det."

Det moderne arbejdsliv er plaget af moralsk stress, der opstår, når man véd, hvad man skal gøre på sin arbejdsplads, men bliver forhindret i det. Det skyldes en cocktail af det forhøjede arbejdstempo, de hyppige forandringer og den dermed følgende udbrændthed, og at det mange steder er underforstået, at man ikke skal sige for meget, hvilket fører til selvcensur. Ph.d-stipendiaten Pelle Korsbæk Sørensen fra RUC fastslår efter en stor interviewundersøgelse blandt 1.700 medlemmer af Dansk Magisterforening, at ´mistrivselsundersøgelse´ vil være et mere passende udtryk for de klaustrofobiske forhold end ´trivselsundersøgelse´. Mange ansatte holder deres kritik tilbage på grund af frygt for repressalier. Han anbefaler derfor, at selvcensur kommer til at indgå i fremtidige APV´er. Der er en generel oplevelse af negativ stressbelastning, fordi man ikke gør dét, man føler der er det rigtige. Sagt på en anden måde baserer moralsk stress sig på en etisk fordring, der ikke kan udleves. Den demokratisk indstillede medarbejder er særlig udsat. Det er nok forklaringen på, at så mange lærere efter lockouten har været hårdt ramt af moralsk stress. Skolerne har i langt højere grad end andre offentlige arbejdspladser været præget af demokrati og stor medarbejderindflydelse. Det hænger sammen med jobbets karakter, eleverne skal oplæres i demokrati, og derfor må arbejdspladsen være indrettet tilsvarende. Desto større er skuffelsen og frustrationen over at være blive sat uden for døren og uden for indflydelse.

Pelle K. Sørensen konstaterer, at der er et mærkeligt misforhold mellem den offentlige og den private sektor. I det private er firmaerne interesserede i at høre svarene på fald i salget både fra kunder og medarbejdere. I det offentlige, hvor de ansatte notoriske véd, hvad konsekvenserne er ved ændringer og nedskæringer, er lederne ikke interesseret i at høre medarbejdernes synspunkter, en slags ledernes immunforsvar. Det er også tankevækkende, at medarbejdere, der siger op, sjældent bliver bedt om at forklare hvorfor. Derved mistes muligheden for at få nyttig viden om forholdene.

Lysten til at ytre sig om kritisable forhold har været faldende de senere år, hvilket også FTF har dokumenteret. Det kan føre til resignation – man lider i stilhed, det kan lede til selvbebrejdelse, eller det kan medføre en slags kynisme – hvor systemet gennemskues, men man gør ikke noget ved det. Det kalder ph.d.-stipendiat Erik Mygind du Plessis ´koffeinfri kritik´, der er en resignationsstrategi. Det er kritik, der ikke fører til nogen forandringer, men får den, der leverer kritikken, til at overleve og måske endda til at knytte sig nærmere til arbejdspladsen. Udtrykket har bund i Starbucks kaffebryggende baristaers måde at overleve kundernes urimelige opførsel på. Firmaet prædiker ´Kunden har altid ret´, og hvis de ansatte forbryder sig mod denne grundregel, bliver de fyret. Baristaerne bliver ofte chikaneret af utidige kunder. Deres modtræk er at servere koffeinfri kaffe for kunderne, der ikke opdager snyderiet. De ansatte beretter over for hinanden via lukkede grupper på de sociale medier, hvor mange de hver uge har bedraget og fryder sig over det. Det giver hver gang et kick, der efterhånden bliver det væsentlige indhold i arbejdet, og derfor knytter baristaerne sig tættere på virksomheden på trods af ydmygelserne fra kunderne og de utilfredsstillende arbejdsforhold. Den koffeinfrie kritik skader ikke virksomheden, for den kommer ikke ud. I KLF har vi mulighederne og skal bruge dem i kraft af vores organisering med TR´ere på alle skoler og en fagforening, der kan ytre sig frit.

De to forskere præsenterede deres resultater på et velbesøgt formiddagsarrangement i FTF 4. marts. Der er al mulig grund til, at forskere og fagbevægelse kommer tættere på hinanden for at bruge analyserne til at udforme strategier og handlinger, der grundlæggende med saft, kraft og godt med koffein skaber tiltrængte forbedringer for medlemmerne.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Arkiv

ORDEN I BUTIKKEN

"Vi har sammen taget et vigtigt skridt i den rigtige retning. Der skal imidlertid mere til, for der er for mange opgaver til den tid, der er til rådighed".

Er folkeskolen i København stadig en social smeltedigel?

Folkeskolen har ry for at være stedet, hvor børn fra forskellige miljøer møder hinanden. Det betyder kendskab og venskab, forståelse for andres vilkår og mulighed for, at klassekammerateffekten kan løfte børn med svagere...

ILDEN FRA LOCKOUTEN

"Det er derfor fantastisk, når skolelederne igen og igen fremturer med, at en pulje på 5 timer til lærerne vil låse skolelederne i planlægningen af hverdagen på skolerne. Det er ganske enkelt usandt. Det viser forholdene i andre...

Blog: Fornemmelsen af tid

"En undersøgelse fra Scharling Research – publiceret i Folkeskolen nr. 15 – viser at 22 % af lærerne oplever, at ledelsen fordeler forberedelsen forskelligt med negativ indvirkning på det sociale miljø som konsekvens. Af dét kan...

UÆRLIGHEDSKULTUR OG FORHANDLINGER MED BLIND MAKKER

"Realiteterne er, at direktøren har været bundet på hænder og fødder og derfor heller ikke har kunnet give sig en tomme undervejs. Det er ganske enkelt urent trav. Sammenbruddet er en logisk konsekvens af dette. Forløbet er...

'Brokhoveder' er uundværlige

Det er bekymrende, at 60 % af de ansatte er bange for at ytre sig. En organisation uden ´brokhoveder´ sander til, fastslog forskere på DPU allerede for år tilbage.

KERNEN I ARBEJDET

Hvorfor meningen med det hele betyder alt, og hvorfor lærerne har behov for et råderum.

Kommer København i front med lærernes arbejdstid?

"Ikke alene er folkeskolen blevet en politisk kampplads, kommunernes skoler er blevet markedsgjort. Det er de blevet, fordi lærere i dag nøje vurderer de lokale arbejdstidsregler, især om der er mulighed for selv at bestemme,...

KLAR, PARAT, SKOLESTART

"Med en temmelig våd dansk sommer blev ferien lidt af en læseferie. I hvert fald for mig hvor læsningen af prof. Svend Brinkmanns dejligt provokerende bog ´Stå fast´ har været god medicin mod de permanente forandringer – den...

Nej, Kaj Ove har ikke ret

De offentligt ansatte nægter at underkaste sig det politiske flertals økonomiske prioriteringer og tager ikke medansvar for fremtidens velfærdsstat lyder prof. Ove Kaj Pedersen fuldtonede opsang i Politiken dagen før 1. maj.