Kommer der penge til skolen i 2016?

Jan Trojaborg kommenterer på de foreløbige forhandlinger om Københavns Kommunes budget for 2016, som i disse uger er i sin afsluttende fase.

Trojaborgs Blog | Af: Jan Trojaborg 05. september 2015
Overborgmester Frank Jensen flankeret af borgmestrene Pia Allerslev fra BUF og Ninna Thomsen fra sundhedsforvaltningen orienterer det Centrale Samarbejdsorgan, CSO om forhandlingerne om Budget 2016. Mobilfoto: Jan Trojaborg

Forhandlingerne om næste års budget for Københavns Kommune er i fuld gang.

Politikerne er ved at afslutte diskussionen af de 7 forvaltningers oplæg. Derefter begynder den vanskelige kabale, at få de forskellige partiers forslag til at hænge sammen til et budget som flest mulige partier kan bakke op.

Der er lagt op til, at der skal flere penge til kernevelfærd, og til at der skal midler til en tidlig indsats, læs vuggestuerne. Folkeskolen skal også tilgodeses, således har overborgmester Frank Jensen lovet flere penge til den trængte skole. Senest har SF og Radikale Venstre tilkendegivet, at de vil give 75 mio. kroner til henholdsvis de små børn og til de større i folkeskolen. Det kan vi i KLF selvfølgelig kun hilse velkommen. Der er virkelig brug for flere ressourcer for at afhjælpe skolens trængsler.

Igen i år er der hentet penge fra forvaltningerne, de såkaldte effektiviseringsbidrag, så vi alle starter i minus. Derfor er det afgørende, at skolen får flere midler i budgettet, end der bliver taget ud af de nuværende midler.

Det ser ud til, at der er politisk opbakning til en kærkommen nyskabelse. Man taler om en investeringspulje i 2016 på ikke færre end 500 mio. kroner til investering i kernevelfærd. De følgende år skal der afsættes 250 mio. kroner om året. Hensigten er, at investeringer i løbet af en årrække skal medføre effektiviseringsgevinster, sådan at der frigøres penge til andre nye investeringer. Hvis det lykkes, slipper vi for de idelige, opslidende drøftelser om, hvad man nu skal spare på for at bringe penge i puljen for efterfølgende at håbe på, at det drypper på degnen.

Budget 2016 kan derfor gå hen at blive banebrydende både i struktur og i forhold til flere pengene til skolebørnene. De kommende uger bliver meget spændende.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Arkiv

ORDEN I BUTIKKEN

"Vi har sammen taget et vigtigt skridt i den rigtige retning. Der skal imidlertid mere til, for der er for mange opgaver til den tid, der er til rådighed".

Er folkeskolen i København stadig en social smeltedigel?

Folkeskolen har ry for at være stedet, hvor børn fra forskellige miljøer møder hinanden. Det betyder kendskab og venskab, forståelse for andres vilkår og mulighed for, at klassekammerateffekten kan løfte børn med svagere...

ILDEN FRA LOCKOUTEN

"Det er derfor fantastisk, når skolelederne igen og igen fremturer med, at en pulje på 5 timer til lærerne vil låse skolelederne i planlægningen af hverdagen på skolerne. Det er ganske enkelt usandt. Det viser forholdene i andre...

Blog: Fornemmelsen af tid

"En undersøgelse fra Scharling Research – publiceret i Folkeskolen nr. 15 – viser at 22 % af lærerne oplever, at ledelsen fordeler forberedelsen forskelligt med negativ indvirkning på det sociale miljø som konsekvens. Af dét kan...

UÆRLIGHEDSKULTUR OG FORHANDLINGER MED BLIND MAKKER

"Realiteterne er, at direktøren har været bundet på hænder og fødder og derfor heller ikke har kunnet give sig en tomme undervejs. Det er ganske enkelt urent trav. Sammenbruddet er en logisk konsekvens af dette. Forløbet er...

'Brokhoveder' er uundværlige

Det er bekymrende, at 60 % af de ansatte er bange for at ytre sig. En organisation uden ´brokhoveder´ sander til, fastslog forskere på DPU allerede for år tilbage.

KERNEN I ARBEJDET

Hvorfor meningen med det hele betyder alt, og hvorfor lærerne har behov for et råderum.

Kommer København i front med lærernes arbejdstid?

"Ikke alene er folkeskolen blevet en politisk kampplads, kommunernes skoler er blevet markedsgjort. Det er de blevet, fordi lærere i dag nøje vurderer de lokale arbejdstidsregler, især om der er mulighed for selv at bestemme,...

KLAR, PARAT, SKOLESTART

"Med en temmelig våd dansk sommer blev ferien lidt af en læseferie. I hvert fald for mig hvor læsningen af prof. Svend Brinkmanns dejligt provokerende bog ´Stå fast´ har været god medicin mod de permanente forandringer – den...

Nej, Kaj Ove har ikke ret

De offentligt ansatte nægter at underkaste sig det politiske flertals økonomiske prioriteringer og tager ikke medansvar for fremtidens velfærdsstat lyder prof. Ove Kaj Pedersen fuldtonede opsang i Politiken dagen før 1. maj.