Derfor aktionerer KLF

Lockouten lærte os, at demonstrationer og aktioner ikke er levn fra fortiden. Vi lærte også, at man ikke får noget forærende uden at kæmpe, og vi lærte smerteligt, at der er rigeligt at kæmpe for. På den hårde måde genopdagede vi nødvendigheden af sammenhold og alliancer. Således var vi for tredje gang på Fælleden 1. maj med Undervisernes Telt. Igen i år var det en god lejlighed til at mødes på tværs af underviserorganisationerne og med den øvrige fagbevægelse. Det blev atter en fin dag med masser af god musik, dejligt samvær og med stærke taler. Thilde Waast, formand for Flyvebranchen Personale Union (FPU), holdt en flot tale om kampen mod Ryanair og for ordenlige løn- og arbejdsbetingelser.

Demonstration mod Ryanair

Thilde holdt også tale onsdag 20. maj, hvor mange fagforeninger inkl. KLF demonstrerede foran Arbejdsretten, hvor der var møde for at fastlægge dato for behandling af FPU´s ønske om overenskomst med Ryanair efter gældende danske regler. Det bliver spændende, om dommerne 15. juni giver fagbevægelsen ret til at føre en konflikt mod Ryanair, eller om de vil spørge EU-domstolen til råds, eller om sagen skal behandles efter irsk lovgivning, som Ryanair kræver. Det er LO´s advokater, der kører sagen for Flyvebranchen.

Til støtte for aktivisterne i Kastrup Lufthavn, der troligt lørdag efter lørdag gør de rejsende opmærksom på Ryanairs sociale dumping, deltager et dusin københavnske lærere med at dele foldere ud ved Terminal 2 mellem kl. 11 og 13 lørdag 30. maj. Også på den måde styrker vi kendskabet og venskabet med den øvrige fagbevægelse.

Skaf flere penge – demonstration foran KL´s hus 1. juni

Hvert år op til sommerferien forhandler regeringen med KL om rammerne for kommunernes forbrug. De senere års resultater har været katastrofale med hårdhændede begrænsninger af det kommunale selvstyre. Staten har lagt snævre rammer for udgifterne til henholdsvis drift og anlæg. Alene fra 2011-2014 har kommunerne samlet set underforbrugt 18 mia. kroner, fordi de har været bange for at overtræde reglerne og dermed blive straffet. Der er således årligt blevet sparet 1,9 % på de kommunale serviceudgifter. Det har resulteret i, at vi i denne periode er blevet 30.000 færre i den offentlige sektor. Det er altså ikke underligt, at der løbes stadig stærkere på skoler, i børnehaver, på sygehuse m.v. For København har det betydet, at der hvert år har været et underforbrug på godt en ½ mia. kroner oven i besparelser og effektiviseringer i millionklassen. Dét kan ikke blive ved. Derfor er vi gået sammen med de øvrige  organisationer i Fællesrepræsentationen, KFF, om at støtte KL i de kommende forhandlinger med staten. De snærende økonomiske begrænsninger skal væk, så der kan komme vækst i den kommunale service, og arbejdsmiljøet kan forbedres. Det kræver vi ved en demonstration foran KL´s hus i Weidekampsgade 10 på Islands Brygge 1. juni kl. 15.30, hvor bl.a. Anders Bondo taler. Vi opfordrer overborgmester Frank Jensen, der er medlem af KL´s bestyrelse, til at sikre, at København med sin gode økonomi selv kan få lov til at bestemme sit forbrug. 

Jeg vil gerne opfordre alle, der har mulighed for det, til at deltage og give appellen styrke. Inden da holder vi et fælles TR-møde kl. 14.30 i HK´s hus.

Tættere samarbejde mellem LO og FTF

Desværre gik det for sent op for dele af den danske fagbevægelse, at lockouten af lærerne i 2013 var et komplot, en skamplet på den danske model og en overtrædelse af de arbejdsmarkedskonventioner, som folketinget har tiltrådt i FN´s underorganisation ILO. Siden har ILO givet regeringen en næse af format for forløbet ved OK ´13 og nøje fulgt dette års overenskomstforhandlinger for at tilse, at reglerne denne gang bliver overholdt. Siden har de to hovedorganisationer indset, at det er nødvendigt at arbejde tættere sammen og bruge kræfterne bedre. Man sigter på en mulig sammenlægning på længere sigt, hvilket efter min mening klart vil styrke lønmodtagerne. Et godt eksempel på det er det stærke valgoplæg, som LO og FTF i samarbejde for nylig har udgivet, som har haft meget stort gennemslag i pressen. I en tid hvor politikerne har uld i munden og nøjes med mere og navnlig mindre opfindsomme plakater uden politisk indhold, er de to hovedorganisationer kommet med helt jordnære, konkrete forslag til forbedringer af velfærdssamfundet. Det viser, at den samlede kraft kan bruges til at rejse politiske diskussioner og pege på forbedringer uden at være partipolitisk.

Lockouten var en ordentlig lussing til lærerne, men samtidig også en begmand til den samlede fagbevægelse. Man er vågnet op og har indset, at der skal mobilisering og sammenhold til, hvis vi som lønmodtagere i fremtiden skal kunne forbedre vores forhold og bidrage til udvikling af samfundet. Dannelsen af det nye ´Forhandlingsfællesskabet´ bestående af det hidtidige KTO og Sundhedskartellet er ét bevis på det. I København har vi i Fællesrepræsentationen KFF gennem årene styrket vores indflydelse gennem et godt samarbejde mellem de 40 organisationer, der repræsenterer alle 40.000 ansatte i byen. Et godt eksempel er ´Tillidsdagsordenen´, der er det bærende element i samarbejdet mellem politikere, forvaltninger, ledere og medarbejdere.

Den fælles kamp på nationalt og kommunalt plan er også en kamp for at gøre arbejdsvilkårene i skolen bedre, hvilket selvfølgelig er KLF´s helt centrale opgave. Tingene hænger sammen, så vi kæmper på alle planer.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Arkiv

ORDEN I BUTIKKEN

"Vi har sammen taget et vigtigt skridt i den rigtige retning. Der skal imidlertid mere til, for der er for mange opgaver til den tid, der er til rådighed".

Er folkeskolen i København stadig en social smeltedigel?

Folkeskolen har ry for at være stedet, hvor børn fra forskellige miljøer møder hinanden. Det betyder kendskab og venskab, forståelse for andres vilkår og mulighed for, at klassekammerateffekten kan løfte børn med svagere...

ILDEN FRA LOCKOUTEN

"Det er derfor fantastisk, når skolelederne igen og igen fremturer med, at en pulje på 5 timer til lærerne vil låse skolelederne i planlægningen af hverdagen på skolerne. Det er ganske enkelt usandt. Det viser forholdene i andre...

Blog: Fornemmelsen af tid

"En undersøgelse fra Scharling Research – publiceret i Folkeskolen nr. 15 – viser at 22 % af lærerne oplever, at ledelsen fordeler forberedelsen forskelligt med negativ indvirkning på det sociale miljø som konsekvens. Af dét kan...

UÆRLIGHEDSKULTUR OG FORHANDLINGER MED BLIND MAKKER

"Realiteterne er, at direktøren har været bundet på hænder og fødder og derfor heller ikke har kunnet give sig en tomme undervejs. Det er ganske enkelt urent trav. Sammenbruddet er en logisk konsekvens af dette. Forløbet er...

'Brokhoveder' er uundværlige

Det er bekymrende, at 60 % af de ansatte er bange for at ytre sig. En organisation uden ´brokhoveder´ sander til, fastslog forskere på DPU allerede for år tilbage.

KERNEN I ARBEJDET

Hvorfor meningen med det hele betyder alt, og hvorfor lærerne har behov for et råderum.

Kommer København i front med lærernes arbejdstid?

"Ikke alene er folkeskolen blevet en politisk kampplads, kommunernes skoler er blevet markedsgjort. Det er de blevet, fordi lærere i dag nøje vurderer de lokale arbejdstidsregler, især om der er mulighed for selv at bestemme,...

KLAR, PARAT, SKOLESTART

"Med en temmelig våd dansk sommer blev ferien lidt af en læseferie. I hvert fald for mig hvor læsningen af prof. Svend Brinkmanns dejligt provokerende bog ´Stå fast´ har været god medicin mod de permanente forandringer – den...

Nej, Kaj Ove har ikke ret

De offentligt ansatte nægter at underkaste sig det politiske flertals økonomiske prioriteringer og tager ikke medansvar for fremtidens velfærdsstat lyder prof. Ove Kaj Pedersen fuldtonede opsang i Politiken dagen før 1. maj.