'Brokhoveder' er uundværlige

Det er bekymrende, at 60 % af de ansatte er bange for at ytre sig. En organisation uden ´brokhoveder´ sander til, fastslog forskere på DPU allerede for år tilbage.

Denne viden er vigtig, fordi kritik uanset lødighed er afgørende for en institutions bæredygtighed. Uden nærgående spørgsmål er risikoen for at stivne i egen selvtilstrækkelighed nærliggende. Kritikken kan opfattes og beskrives som brok, men er oftest afsendt med et oprigtigt ønske om at gøre opmærksom på kritisable forhold. Tænk på de sygeplejersker, der i sidste uge gjorde opmærksom på, at de måtte dope visse patienter for at kunne nå de andre. Husk på de jordmødre, der oplyste om faren ved underbemandingen af fødestuerne på Hvidovre Hospital. Tænk på de lærere, der gjorde opmærksom på konsekvenserne af underfinansieringen af skolereformen. Listen kunne være lang, hvis alle ansatte turde ytre sig. Men det tør de ikke.

Det har hovedorganisationen FTF netop dokumenteret ved at spørge 4.800 ansatte både i den offentlige og private sektor. 60 procent frygter at udtale sig, og det er en stigning på 10 procent på 4 år. I denne gruppe er hele 47 procent bange for deres ansættelse. De er også bange for kammeratlige samtaler, advarsler eller at blive betragtet som illoyale af chefen. Blandt dem, der har oplevet kritisable forhold, tør kun 5 procent åbne munden mod 10 procent for 4 år siden.

Den offentlige sektor udsættes i disse år for store besparelser, der forringer kvaliteten i ydelserne til borgerne. ”Derfor er det dybt betænkeligt, at vi i stort omfang må undvære, at de ansatte råber vagt i gevær og blander sig i debatten. For det er den kritiske debat, der sikrer udvikling, og at der bliver foretaget de rigtige prioriteringer”, udtaler formanden for FTF, Bente Sorgenfrey.

Samtidig ser en del af utrygheden ud til også at bunde i ukendskab til reglerne: Hele 53 procent af de ansatte har dårligt eller intet kendskab til reglerne for deres ytringsfrihed. Kun 30 procent kender lidt til reglerne, og 23 procent kender dem slet ikke. Med den opmærksomhed, der har været på ansattes ytringsfrihed i medierne de senere år, burde kendskabet til reglerne være langt mere udbredt, mener Bente Sorgenfrey.

Også ombudsmanden mener, at offentlig ansattes ytringsfrihed er vigtig. "Vi har en stor, skattefinansieret offentlig sektor, som har stor indflydelse på vores liv. Hvis man gerne vil vide, hvordan det går i den offentlige sektor, må vi også have adgang til den viden, de ansatte har. Vi kan ikke nøjes med ledernes udgave". Jørgen Steen Sørensen erkender, at ansatte selvfølgelig også kan tage fejl eller komme med urigtige oplysninger Men det må aldrig blive et argument for ikke at sikre de ansattes ytringsfrihed.

FTF, LO og Dansk Journalistforbund har arbejdet energisk med dette felt og blandt andet deltaget i et juridisk udredningsarbejde i Justitsministeriet. De tre organisationer foreslår en ansættelsesretslig beskyttelse af offentlig ansatte for at sikre deres ytringsfrihed.

”Forudsætningen for at ansattes ytringsfrihed kan fungere i praksis er, at der gælder klare regler, og at de ansatte kender dem. Det er i allerhøjeste grad et ledelsesansvar at sætte sig ordentligt ind i reglerne og udbrede dem på arbejdspladsen", fastslår FTF´s formand. Dét ansvar påhviler også Børne- og Ungdomsforvaltningen, særligt når man i MED-aftalen har defineret, at der skal herske en professionel uenighedskultur. Derfor vil KLF drøfte med direktionen, hvordan man vil oplyse lærerne og de øvrige medarbejdere om deres rettigheder med hensyn til at ytre sig og betydningen af, at der skabes en åben debatkultur. Det handler ikke om Ja- eller Nej-hatte, men om at foretage valg på et oplyst grundlag.

Læs FTF´s guide til, hvad du må sige som offentlig ansat her.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Arkiv

ORDEN I BUTIKKEN

"Vi har sammen taget et vigtigt skridt i den rigtige retning. Der skal imidlertid mere til, for der er for mange opgaver til den tid, der er til rådighed".

Er folkeskolen i København stadig en social smeltedigel?

Folkeskolen har ry for at være stedet, hvor børn fra forskellige miljøer møder hinanden. Det betyder kendskab og venskab, forståelse for andres vilkår og mulighed for, at klassekammerateffekten kan løfte børn med svagere...

ILDEN FRA LOCKOUTEN

"Det er derfor fantastisk, når skolelederne igen og igen fremturer med, at en pulje på 5 timer til lærerne vil låse skolelederne i planlægningen af hverdagen på skolerne. Det er ganske enkelt usandt. Det viser forholdene i andre...

Blog: Fornemmelsen af tid

"En undersøgelse fra Scharling Research – publiceret i Folkeskolen nr. 15 – viser at 22 % af lærerne oplever, at ledelsen fordeler forberedelsen forskelligt med negativ indvirkning på det sociale miljø som konsekvens. Af dét kan...

UÆRLIGHEDSKULTUR OG FORHANDLINGER MED BLIND MAKKER

"Realiteterne er, at direktøren har været bundet på hænder og fødder og derfor heller ikke har kunnet give sig en tomme undervejs. Det er ganske enkelt urent trav. Sammenbruddet er en logisk konsekvens af dette. Forløbet er...

KERNEN I ARBEJDET

Hvorfor meningen med det hele betyder alt, og hvorfor lærerne har behov for et råderum.

Kommer København i front med lærernes arbejdstid?

"Ikke alene er folkeskolen blevet en politisk kampplads, kommunernes skoler er blevet markedsgjort. Det er de blevet, fordi lærere i dag nøje vurderer de lokale arbejdstidsregler, især om der er mulighed for selv at bestemme,...

KLAR, PARAT, SKOLESTART

"Med en temmelig våd dansk sommer blev ferien lidt af en læseferie. I hvert fald for mig hvor læsningen af prof. Svend Brinkmanns dejligt provokerende bog ´Stå fast´ har været god medicin mod de permanente forandringer – den...

Nej, Kaj Ove har ikke ret

De offentligt ansatte nægter at underkaste sig det politiske flertals økonomiske prioriteringer og tager ikke medansvar for fremtidens velfærdsstat lyder prof. Ove Kaj Pedersen fuldtonede opsang i Politiken dagen før 1. maj.

De kritiske røster breder sig

Lærerne står ikke alene med at være utilfredse med forholdene i folkeskolen. Nu høres kritiske røster lige fra Skolelederforeningen, de københavnske politikere og til Skole & Forældre. Der må prioriteres, siger...