BEDRAG

'Det seneste påhit fra den siddende venstreregering er det såkaldte ´omprioriteringsbidrag´. Ordet bidrag lyder jo i retning af noget positivt, noget du får. Næh næh, det er det slet ikke.'

Nationen sidder igen klistret til skærmene, mens DR´s nye serie ´Bedrag´ viser det ene bedrag efter det andet. Det gælder på privatfronten, på udliciteringen af arbejdet på vindmøllerne, på autoværkstedet og i firmaet ´Energreen´. ´Bedrag´ kunne en serie om folkeskolen også hedde. Først komplottet i 2013 som ikke lader Sander & co. noget efter. Man tilrettelægger et forhandlingsforløb, der intet har med forhandlinger at gøre. Da KL ikke har nogle udspil, kan Forligsinstitutionen ikke lave en mæglingsskitse. Efter 4 ugers lockout af lærerne må regeringen af hensyn til de stakkels elever gribe ind med Lov 409, der i mangel af en overenskomst skal regulere undervisernes arbejdstid. Det hele parret med en folkeskolereform, der underfinansieres med 3-4 mia. kroner. Hopla. Det hele styret af en lille flok toppolitikere og topembedsmænd i og omkring Moderniseringsstyrelsen. Her møder vi så igen et lille semantisk bedrag i stil med Udlændingeservice og Cafépenge (SU). Der er jo overhovedet ikke tale om modernisering, men om tilbagevenden til tidligere tiders totale topstyring som i Enevældens dage.

Ordet bidrag lyder jo i retning af noget positivt, noget du får. Næh næh, det er det slet ikke. Det er en forskønnelse, en såkaldt eufemisme af ´tyveri ved højlys dag´

Skal vi nu snakke om hele den historie igen. Ja, det skal vi, fordi nye bedrag rammer den offentlige sektor og dermed folkeskolen. Det seneste påhit fra den siddende venstreregering er det såkaldte ´omprioriteringsbidrag´. Ordet bidrag lyder jo i retning af noget positivt, noget du får. Næh næh, det er det slet ikke. Det er en forskønnelse, en såkaldt eufemisme af ´tyveri ved højlys dag´, idet det er penge, regeringen via finansloven kradser ind hos kommunerne. Det drejer sig om 1 % af kommunernes budget svarende til i alt omkring 2,4 mia. kroner hvert år fra 2016-19. I 2016 er man dog så venlig at sende de 1,9 mia. kroner retur til kommunerne til sundhed, ældre og tryghed. Hermed bliver der reelt minusvækst i det offentlige forbrug på trods af, at Venstre i valgkampen talte for nulvækst og Dansk Folkeparti ønskede en vækst på 0,8 % pr. år. Her er der tale om et gedigent ´løftebrud´?

De følgende år vil regeringen så af de årlige 2,4 mia. kroner sende milde gaver ud til kommunerne og regionerne til formål, som bliver bestemt på Christiansborg. Hvis vi er meget heldige, kan disse planer ændres eller forpurres, hvis KL træder i karakter ved økonomiforhandlingerne i forsommeren, hvis der kommer røre omkring næste års finanslov, eller hvis vi i samlet trop stopper denne massakre på den offentlige sektor.

De seneste års ekstremt stramme styring med muligheder for sanktioner over for kommunerne har medført et samlet kommunalt underforbrug på hele 18 mia. kroner siden 2011. Så det er ikke underligt, hvis der er nogen, der synes, at der er sparet gevaldigt overalt.

Hvad betyder alt dette på skoleområdet i København? Det betyder uhyggeligt meget. For det første har staten og kommunerne aftalt det såkaldte serviceloft. Kommunerne må samlet set ikke bruge flere penge på service år for år. Da København får flere og flere børn, skal de undervises for færre kroner pr. barn. Det er dét, man kalder en nedskæring. Derudover bliver vi ramt af kommunens interne omstilling og yderligere af den omtalte statslige omprioritering. Alt i alt betyder det, at BUF skal finde mellem 130 og 230 mio. kroner årligt. Det kan komme til at betyde, at der henover årene bespares 8 lærerstillinger på hver eneste af de 60 almene folkeskoler. Den katastrofe skal forhindres. I aften 18. januar har KFO, Københavns Forældre Organisation, indkaldt til stormøde i Nørrebrohallen for at drøfte, hvad der kan gøres for at forhindre de uhyrlige nedskæringer. Skole & Forældre og KLF er ved at forberede et lignende møde, og de faglige organisationer under Fællesrepræsentationen, KFF holder møde 29. januar i samme ærinde. Der er brug for en fælles front også med de politiske partier, der ikke støtter forringelserne af den offentlige sektor.

Folkeskolereformen skal gøre eleverne så dygtige, som de kan. Det er lige dét, de skal. Dog for færre penge så lærerne ikke får reel mulighed for at løfte kvaliteten. Dertil yderligere dræning af skolekassen, der betyder endnu færre lærere til endnu flere elever. Man siger et og gør det stik modsatte. Det er da bedrag af dimensioner. Det kan ikke komme bag på nogen, at politikere ligger under ejendomsmæglere og brugtvognshandlere i troværdighedsmålinger.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Arkiv

ORDEN I BUTIKKEN

"Vi har sammen taget et vigtigt skridt i den rigtige retning. Der skal imidlertid mere til, for der er for mange opgaver til den tid, der er til rådighed".

Er folkeskolen i København stadig en social smeltedigel?

Folkeskolen har ry for at være stedet, hvor børn fra forskellige miljøer møder hinanden. Det betyder kendskab og venskab, forståelse for andres vilkår og mulighed for, at klassekammerateffekten kan løfte børn med svagere...

ILDEN FRA LOCKOUTEN

"Det er derfor fantastisk, når skolelederne igen og igen fremturer med, at en pulje på 5 timer til lærerne vil låse skolelederne i planlægningen af hverdagen på skolerne. Det er ganske enkelt usandt. Det viser forholdene i andre...

Blog: Fornemmelsen af tid

"En undersøgelse fra Scharling Research – publiceret i Folkeskolen nr. 15 – viser at 22 % af lærerne oplever, at ledelsen fordeler forberedelsen forskelligt med negativ indvirkning på det sociale miljø som konsekvens. Af dét kan...

UÆRLIGHEDSKULTUR OG FORHANDLINGER MED BLIND MAKKER

"Realiteterne er, at direktøren har været bundet på hænder og fødder og derfor heller ikke har kunnet give sig en tomme undervejs. Det er ganske enkelt urent trav. Sammenbruddet er en logisk konsekvens af dette. Forløbet er...

'Brokhoveder' er uundværlige

Det er bekymrende, at 60 % af de ansatte er bange for at ytre sig. En organisation uden ´brokhoveder´ sander til, fastslog forskere på DPU allerede for år tilbage.

KERNEN I ARBEJDET

Hvorfor meningen med det hele betyder alt, og hvorfor lærerne har behov for et råderum.

Kommer København i front med lærernes arbejdstid?

"Ikke alene er folkeskolen blevet en politisk kampplads, kommunernes skoler er blevet markedsgjort. Det er de blevet, fordi lærere i dag nøje vurderer de lokale arbejdstidsregler, især om der er mulighed for selv at bestemme,...

KLAR, PARAT, SKOLESTART

"Med en temmelig våd dansk sommer blev ferien lidt af en læseferie. I hvert fald for mig hvor læsningen af prof. Svend Brinkmanns dejligt provokerende bog ´Stå fast´ har været god medicin mod de permanente forandringer – den...

Nej, Kaj Ove har ikke ret

De offentligt ansatte nægter at underkaste sig det politiske flertals økonomiske prioriteringer og tager ikke medansvar for fremtidens velfærdsstat lyder prof. Ove Kaj Pedersen fuldtonede opsang i Politiken dagen før 1. maj.