Nyhedstemaer

TR-møde: Status over svære udfordringer

Kategori: KLF

Mødet for tillidsrepræsentanter, der fandt sted i timerne inden opstillingsgeneralforsamlingen torsdag eftermiddag, indeholdt en status over de opgaver, som bestyrelsen i øjeblikket arbejder med.

"Jeg stiller op!"

Kategori: KLF

På opstilingsgeneralforsamlingen 20. februar præsenterede de KLF-medlemmer sig, der stiller op til valg til Københavns Lærerforenings bestyrelse og / eller som delegerede til Danmarks Lærerforenings kongres. Lars Sørensen og Inge...

Valg i KLF

Kategori: KLF

Går du rundt med en spirende fagforeningspolitiker i maven, så nærmer tiden sig, hvor du kan stille op til bestyrelsesvalget i Københavns Lærerforening. I februar afholdes der opstillingsgeneralforsamling, hvor interesserede...

Et vink med en flyer

Kategori: KLF

En flyver i hånden på vej ind til møde i Borgerrepræsentationen – således blev en del københavnske politikere i dag mødt, da de passerede en planlagt demonstration fra flere storkøbenhavnske lærerkredse og Uddannelsesforbundet....

For meget fokus på ’læring’

Kategori: KLF

TR-tema: Det er, når vi glemmer, at vi er i gang med at lære, at det hele sidder bedre fast! Psykologiprofessor Lene Tanggaard genopfriskede det, alle nok vidste, men næsten har været tvunget til at glemme.

Fuld forplejning til hjernecellerne

Kategori: KLF

TR-TEMA: Vigtig viden blev serveret i mundrette doser på dette års flot sammenflettede TR-tema – et døgn med samfundsaktuelle oplæg fra, blandt andre, en tidligere FN Generalsekretær og en økonomiprofessor med et kritisk blik på...

Ingen julegaver men specialundervisningen holdt stand

Kategori: KLF

Fællesmødet i sidste uge for TR- og AMR-repræsentanter tog temperaturen på skolerne. Der er mange berettigede bekymringer over forholdene, men indimellem er der positive træk. Vi går en spændende tid i møde med valg og...

UU-vejleder fik 'Den gyldne pegepind'

Kategori: KLF

UU-vejleder Sussie Johansen modtog KLFs hæderspris for sin indsats for professionel uddannelsesvejledning til de unge og for sin ihærdige deltagelse i debatter i mange faglige sammenhænge.

Generalforsamling i KLF

Kategori: KLF

Fredag 1. november afholder Københavns Lærerforening generalforsamling i Korsgadehallen på Nørrebro. Her kan du læse dagsorden og formandens skriftlige beretning.

Byens børn ER et fælles ansvar – også økonomisk

Kategori: KLF

Specialskolerne i København rammes nu af pludselige besparelser. Det går ud over nogle af byens mest sårbare elever, skriver KLF's tillidsrepræsentanter i et åbent brev til de københavnske borgmestre. Pengene må findes i den...