Nyhedstemaer

'Takeover' på KLF’s Instagram fortsætter

Kategori: KLF

I hele november har KLF’s Instagram haft nyuddannede Marie Cecilie Rosenmeier som gæstevært. Her har Insta-følgerne kunnet få et indblik i Maries lærerliv på Grøndalsvængets Skole. Det har været en succes, hvor de første 200...

Få aftalerne på skrift!

Kategori: KLF

Hvis man skal løse opgaver udover den tildelte tid, er det vigtigt, at man som medarbejder får aftalerne på skrift, det viser en sag fra en af de københavnske folkeskoler. 15 lærere har tilsammen fået udbetalt omkring 200.000...

1. søndag i advent: Jul i skolekøkkenet

Kategori: KLF

Opdatering: Vinderne er udtrukket! Se KLFnet's juleadventskalender og vind biografbilletter for to personer. Der er to præmier til de årvågne medlemmer af KLF, som kan svare på søndagens spørgsmål.

Veloplagte oplægsholdere på TR-Tema i Helsingør

Kategori: KLF

I to dage samledes næsten alle tillidsrepræsentanter i Københavns Lærerforening til spændende oplæg om konkurrencestatens pædagogik, fremtidens arbejdsmarked, digitaliseringen og globaliseringens store trussel – nationalismen.

En god dag for lærerne

Kategori: KLF

Lokalaftalen har ventet på sig, men den blev markeret og fejret af tillidsvalgte på KLF’s fællesmøde for AMR og TR. Tillidsrepræsentanterne har en vigtig opgave, når de skal sikre dens gennemførelse, men der er aktiv opbakning at...

GF16: Arbejdstid og opgavemængde

Kategori: KLF

Et af de emner, der fyldte godt på generalforsamlingen, var medlemmernes arbejdstid og mangel på tid til de opgaver, som skal løses. Her kan du læse en kort opsummering af de synspunkter, der kom fra talerstolen.

GF16: Formandens mundtlige beretning

Kategori: KLF

KLF's generalforsamling i Korsgadehallen på Nørrebro havde et flot fremmøde, hvor mere end 400 medlemmer deltog. Peter Garde refererer her fra formandens mundtlige beretning.

Åbent brev til Borgerrepræsentationen fra KLF

Kategori: KLF

Torsdag skal Borgerrepræsentationen (BR) behandle et forslag fra Enhedslisten om at pålægge forvaltningen at genoptage forhandlingerne om en lokalaftale. KLF har i den forbindelse skrevet et åbent brev, der onsdag sendes til alle...