Nyhedstemaer

GF16: Arbejdstid og opgavemængde

Kategori: KLF

Et af de emner, der fyldte godt på generalforsamlingen, var medlemmernes arbejdstid og mangel på tid til de opgaver, som skal løses. Her kan du læse en kort opsummering af de synspunkter, der kom fra talerstolen.

GF16: Formandens mundtlige beretning

Kategori: KLF

KLF's generalforsamling i Korsgadehallen på Nørrebro havde et flot fremmøde, hvor mere end 400 medlemmer deltog. Peter Garde refererer her fra formandens mundtlige beretning.

Åbent brev til Borgerrepræsentationen fra KLF

Kategori: KLF

Torsdag skal Borgerrepræsentationen (BR) behandle et forslag fra Enhedslisten om at pålægge forvaltningen at genoptage forhandlingerne om en lokalaftale. KLF har i den forbindelse skrevet et åbent brev, der onsdag sendes til alle...

Velfærdsdemo fyldte Rådhuspladsen

Kategori: KLF

Selvom omprioriteringsbidraget er væk, er der stadig meget at demonstrere for på vegne af vores fælles velfærd. Det mener Velfærdsalliancen, som torsdag demonstrerede i 41 kommuner landet over.

Kongres 16: Pres på afgangsprøverne i udskolingen

Kategori: KLF

Et overdrevent fokus på karakterer og flere tilspidsede krav til eleverne tidligt i skoleforløbet presser de svage elever. ”Chancelighed” praktiseres ikke i folkeskolen længere, mener Thomas Roy Larsen.

Kongres 16: Giv arbejdsmiljøet høj prioritet

Kategori: KLF

Fra talerstolen påpegede Lars Sørensen fra KLF de store problemer, skolerne kæmper med på arbejdsmiljøområdet. ”Alt for mange steder foregår arbejdsmiljøarbejdet tilfældigt og har karakter af brandslukning,” sagde han.

Hvad skal vi med skolen?

Kategori: KLF

Vi skal fastholde den demokratiske skole med bløde værdier samtidig med, at vi fastholder det faglige fokus, lød svaret generelt fra oplægsholderne. KLF, Skole & Forældre København, Folkekirkens Skoletjeneste og Københavns biskop...

Kongres 16: Glem ikke de tosprogede elever

Kategori: KLF

Danmarks Lærerforening skal være med til at bringe de tosprogede elevers vilkår på dagsordenen over for undervisningsministeren, mener bestyrelsesmedlem i KLF Jamal Baktheyar. I sin tale på DLF’s kongres opfordrede han...

Blog fra kongressen

Kategori: KLF

Stinne Lorenz har skrevet blog fra DLF's kongres. Du kan læse hendes oplevelser fra de to spændende dage med politiske debatter og interessante indlæg fra talerstolen.