Nyhedstemaer

Stop social dumping på skoleområdet

Kategori: Debat

Hver gang Københavns Kommune visiterer elever til en skole uden overenskomst (f.eks. Sputnik, Isbryderen, Behandlingsskolerne, Basen og Søstjerneskolen) er kommunen med til at svække den danske model på arbejdsmarkedet. Læs...

Jamal Bakhteyars tale til DLF's kongres 2015

Kategori: Debat

Kære Kongres og Hovedstyrelse, Vi skal snart vælge ny formand, næstformand og Hovedstyrelse. I den forbindelse vil jeg gerne henlede jeres opmærksomhed på et område, som efter min mening mangler fokus fra DLFs side. Det er et...