Nyhedstemaer

Den lange skoledag dumper

Kategori: Synspunkt

"Det er ikke skoledagens længde, der er afgørende for, hvor dygtige eleverne bliver. Det er derimod lærerens mulighed for at give god og inspirerende undervisning til alle klassens elever."

”Duer, duer ikke”

Kategori: Synspunkt

“For den enkelte er det da dejligt at vide, at hvis arbejdsvilkårerne ikke er i orden på en skole, så er der andre muligheder end at blive eller blive arbejdsløs. For den københavnske folkeskole er det et stort problem”. Læs...

Svigter vi – eller svigtes vi?

Kategori: Synspunkt

"Hvis livet – og ikke mindst skolen – er svær, så hjælper det helt sikkert ikke, hvis man bare er i skolen noget mere. Der er som udgangspunkt ikke noget i vejen med at være i skole, men situationen er mange steder den, at der...

Vi er ikke undervisningsrobotter

Kategori: Synspunkt

"Ledelsessynet i Lov 409 er et klart udtryk for topstyring af værste skuffe. Dette kombineret med at en stigende og lang række af opgaver, som dikteres oppe fra, har meget lidt at gøre med det elevnære og den daglige gode og...

Der er den tid, der er!

Kategori: Synspunkt

I en tid hvor alle er presset, kommer vi nogle gange til at være efter hinanden i stedet for at rette opmærksomheden mod det, der er det egentlige problem.

Det fagpolitiske engagement betaler sig

Kategori: Synspunkt

"I vinter oplevede vi blandt andet københavnske lærere, der blandede sig i debatter med lokale politikkere på Facebook. Resultatet, da ”Facebook-tråden” sluttede, var en aftale om et kaffemøde blandt politikkerne med henblik på...

’Lærerne stopper, når tilliden er væk’

Kategori: Synspunkt

'Vi kan ikke leve med, at folkeskolen opleves som et ’ikke attraktivt’ ansættelsesvalg og derfor fravælges. I en benchmark af arbejdsforholdene på skolerne – en medlemsundersøgelse af DLF – havner den københavnske folkeskole på...