Nyhedstemaer

Er svaret på skolens udfordringer en heldagsskole?

Kategori: Synspunkt

En evaluering af 12 heldagsskoler, som Rambøll Management og lektor Simon Calmar Andersen, Århus Universitet, har gennemført, viser på ingen måde, at eleverne er blevet fagligt dygtigere af at gå længere tid i skole. Derfor er...

Folkeskolen - det naturlige førstevalg?

Kategori: Synspunkt

Anne Vang, børne- og ungdomsborgmester, har i Information gjort sig til talsmand for, at folkets skole er et fælles anliggende, og at der inden for privatskolerne også må tages sociale kriterier i brug, når der tildeles penge....

Paradokser

Kategori: Synspunkt

Bestyrelsesmedlem Eva Stemann Larsen undrer sig over politikernes prioriteringer og giver sit synspunkt til kende.

Heldagsskoler - hvor blev visionen af?

Kategori: Synspunkt

Heldagsskoletanken er død og borte i København. Heldagsskoleforsøget er afsluttet. For de tre skoler, som var med i forsøget, er fremtiden den, at Hillerødgades  Skole lukkes, og der er i maj indgået ny arbejdstidsaftale for...

Flere og flere lærere bukker under i jobbet

Kategori: Synspunkt

Lærernes Pension (LP) har oplevet en alarmerende stigning i antallet af forsikrede, der invalidepensioneres på grund af psykiske skader. Fra 2005 til 2011 er de psykiske skaders andel af invalidepensioneringerne i LP steget fra...