Nyhedstemaer

Ingen julegaver men specialundervisningen holdt stand

Kategori: KLF

Fællesmødet i sidste uge for TR- og AMR-repræsentanter tog temperaturen på skolerne. Der er mange berettigede bekymringer over forholdene, men indimellem er der positive træk. Vi går en spændende tid i møde med valg og...

Den magiske grænse?

Kategori: Synspunkt

På Københavns Lærerforenings generalforsamling 1. november 2019 blev der diskuteret kvalitetsnormer for folkeskolen i København – herunder behovet for en øvre grænse for mængden af undervisningslektioner for den enkelte lærer....

UU-vejleder fik 'Den gyldne pegepind'

Kategori: KLF

UU-vejleder Sussie Johansen modtog KLFs hæderspris for sin indsats for professionel uddannelsesvejledning til de unge og for sin ihærdige deltagelse i debatter i mange faglige sammenhænge.

Holbergskolen er kåret som årets skolebyggeri 2019

Kategori: Skole

For første gang gik prisen til en renovering. Helhedsrenoveringen til 82 mio. kroner har blandt andet løst svære problemer med indeklimaet. Med en genbrugs- og bæredygtighedsvinkel tager byggeriet bestik af nye og kommende...

Generalforsamling i KLF

Kategori: KLF

Fredag 1. november afholder Københavns Lærerforening generalforsamling i Korsgadehallen på Nørrebro. Her kan du læse dagsorden og formandens skriftlige beretning.

Sådan kan du understøtte dine minoritetsetniske elever

Kategori: Nyhed

Tag udgangspunkt i den enkelte elev. Hav positive faglige forventninger til eleven. Og anerkend, at minoritetsetniske elever i mange sammenhænge ikke nyder godt af de samme privilegier som deres majoritetsklassekammerater. Sådan...