Nyhedstemaer

’Working poor’ – de arbejder men er ludfattige

Kategori: Nyhed

Den stigende ulighed i de såkaldte velfærdsstater er en trussel mod lavindkomstgruppernes psykiske og fysiske sundhed. Social dumping, en underbetalt arbejdskraft uden rettigheder, arbejdsløse der bliver straffet, og ringere...

Sommerferien 2020: Kolonierne slår nye toner an

Kategori: Kolonierne

Hvis man er skoleelev i København og er interesseret i sang og musik, så er der gode nyheder i kolonifolderen, der i disse dage bliver sendt ud til byens mange skoler. Der er også et væld af andre ferietilbud, uanset om man er...

Valg i KLF

Kategori: KLF

Går du rundt med en spirende fagforeningspolitiker i maven, så nærmer tiden sig, hvor du kan stille op til bestyrelsesvalget i Københavns Lærerforening. I februar afholdes der opstillingsgeneralforsamling, hvor interesserede...

Plads til forbedring

Kategori: Synspunkt

”Når jeg taler med lærere i den københavnske folkeskole, peger de på en række problemer, vi ikke har løst fx hele inklusionsopgaven, løfte de 20% svageste elever, sikre et arbejdsmiljø uden vold og trusler, sikre forberedelsestid...

Tilbageblik 2019: Et travlt år i KLF

Kategori: Nyhed

Det har været endnu et indholdsspækket år i Københavns Lærerforening. 2019 bød på en ny lokalaftale, der blev forhandlet på plads efter lange tovtrækkerier, kampen for en læreroverenskomst på Sputnik-skolerne blev intensiveret,...