Synspunkt

Farvel til et hardcore år 2015

'Farvel til endnu et år med lov 409 samt et hårdt tilkæmpet ’forståelsespapir’, der lemper loven på et par områder. Et år hvor der fortsat savnes sammenhæng mellem tid og opgavemængden.'

Alle gode gange tre

'Vores nuværende forståelsespapir har efter to år vist sig at være en alt for svag ramme om arbejdstiden i den københavnske folkeskole. Vilkårligheden råder, og udmøntningen af forståelsespapiret er afhængigt af, hvilken...

Alle har ret til et sundt arbejdsmiljø

Vi kan ikke fortsætte med at drive skole som hidtil. I KLF’s diskussioner med politikerne fastholder vi, at der med de knappe ressourcer er brug for en skarp prioritering med udgangspunkt i kerneopgaven – kvalitet i...

Brug din stemme!

I København stiller tre kandidater op til hovedstyrelsesvalget. Lars Sørensen og Kjell Nilsson fra KLF’s bestyrelse er blandt de kandidater, der stiller op. Jeg anbefaler, at I sætter jeres stemme på dem for at sikre, at KLF...

Mere for mindre

Som en følge af reformens flere undervisningstimer til eleverne er der ikke ansat så meget som én eneste lærer mere! Fakta er, at der på landsplan er nedlagt hver ottende lærerstilling.

Discountskolen – tallene taler for sig selv

Det er blevet hverdagskost at teste, måle og sammenligne alt i den offentlige sektor. Danmark scorer lavt, meget lavt i prisen for, hvad en undervisningstime pr. elev koster. Det er blevet så billigt, at vi kan sammenligne os med...