Synspunkt

Politiske prioriteringer i 2017

"Virkeligheden på skolerne med inklusion, integration, for lidt tid til at løse opgaverne i relation til undervisningen og et lærerkorps, der gang på gang råber op om efter- og videreuddannelse, synes langt fra rådhusets...

It er da et fantastisk værktøj, men …

En stor del at vores arbejde i dag foregår ved en computer, og it er på mange måder helt uundværligt. Et af de nyere it -tiltag er læringsplatformen. I februar 2017 kender vi navnet på platformen, men allerede nu kan jeg se, at...

Vi lærer for livet, ikke for den næste nationale test

"'Teaching to the test' æder sig ind i den måde, vi underviser på. Også fordi det nærmest ikke kræver noget forberedelsestid – den tid er svundet ind i takt med, at vi som offentligt ansatte skal leve op til mantraet: Mere for...

Shhh – Må jeg godt bede om noget arbejdsro!

'Der skal være tid og ro til udvikling – og det ville være endnu bedre, hvis der på et tidspunkt kom så meget ro, at noget af denne udvikling udsprang fra skolerne selv og ikke som et politisk eller forvaltningsmæssigt...

Den lange skoledag dumper

"Det er ikke skoledagens længde, der er afgørende for, hvor dygtige eleverne bliver. Det er derimod lærerens mulighed for at give god og inspirerende undervisning til alle klassens elever."

”Duer, duer ikke”

“For den enkelte er det da dejligt at vide, at hvis arbejdsvilkårerne ikke er i orden på en skole, så er der andre muligheder end at blive eller blive arbejdsløs. For den københavnske folkeskole er det et stort problem”. Læs...

Svigter vi – eller svigtes vi?

"Hvis livet – og ikke mindst skolen – er svær, så hjælper det helt sikkert ikke, hvis man bare er i skolen noget mere. Der er som udgangspunkt ikke noget i vejen med at være i skole, men situationen er mange steder den, at der...

Vi er ikke undervisningsrobotter

"Ledelsessynet i Lov 409 er et klart udtryk for topstyring af værste skuffe. Dette kombineret med at en stigende og lang række af opgaver, som dikteres oppe fra, har meget lidt at gøre med det elevnære og den daglige gode og...

En udfordring – en opfordring

KLF bestyrelse har fulgt forhandlingsforløbet tæt, og vi har på en lang række områder flyttet os for at nå et kompromis.

Der er den tid, der er!

I en tid hvor alle er presset, kommer vi nogle gange til at være efter hinanden i stedet for at rette opmærksomheden mod det, der er det egentlige problem.