Synspunkt

Vi er ikke undervisningsrobotter

"Ledelsessynet i Lov 409 er et klart udtryk for topstyring af værste skuffe. Dette kombineret med at en stigende og lang række af opgaver, som dikteres oppe fra, har meget lidt at gøre med det elevnære og den daglige gode og...

En udfordring – en opfordring

KLF bestyrelse har fulgt forhandlingsforløbet tæt, og vi har på en lang række områder flyttet os for at nå et kompromis.

Der er den tid, der er!

I en tid hvor alle er presset, kommer vi nogle gange til at være efter hinanden i stedet for at rette opmærksomheden mod det, der er det egentlige problem.

Det fagpolitiske engagement betaler sig

"I vinter oplevede vi blandt andet københavnske lærere, der blandede sig i debatter med lokale politikkere på Facebook. Resultatet, da ”Facebook-tråden” sluttede, var en aftale om et kaffemøde blandt politikkerne med henblik på...

’Lærerne stopper, når tilliden er væk’

'Vi kan ikke leve med, at folkeskolen opleves som et ’ikke attraktivt’ ansættelsesvalg og derfor fravælges. I en benchmark af arbejdsforholdene på skolerne – en medlemsundersøgelse af DLF – havner den københavnske folkeskole på...

Alt kan ikke måles, vejes og kontrolleres

"Den gode undervisning er en kompleks størrelse, der indeholder en blanding af dannelse, trivsel og læring, og ikke kun med vægt på læringsmålene i forenklede fælles mål."

Hvad skal vi med skolen?

Den 4. november 2015 blev et samarbejde mellem Danmarks Lærerforening, Skole & Forældre og Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester lanceret. Formålet er at stille spørgsmålet – hvad skal vi med skolen?

Rettidig omhu nu

"I Sverige mangler nu over 60.000 lærere. Det er en konsekvens af markante forringelser af arbejdsvilkårene. Her på den anden side af sundet kopieres forringelserne og proletariseringen af lærerprofessionen blindt med...

BR's politiske spil om lærernes lokalaftale

Ifølge en rapport fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd har hele 17.000 læreruddannede på landsplan taget et job uden for folkeskolen de seneste år. Der også i København et rekrutterings- og fastholdelsesproblem, der kalder på...