Synspunkt

Valget er vigtigt, valget er dit!

Det er vigtigt, at så mange som muligt engagerer sig i det kommende hovedstyrelsesvalg og får brugt deres stemmer. Gerne på en københavnsk kandidat, skriver Peter Jensen i sit synspunkt.

Den magiske grænse?

På Københavns Lærerforenings generalforsamling 1. november 2019 blev der diskuteret kvalitetsnormer for folkeskolen i København – herunder behovet for en øvre grænse for mængden af undervisningslektioner for den enkelte lærer....

Lærernes folkeskoleideal er vedtaget!

Danmarks Lærerforenings kongres 2019 er netop afviklet, og lærerprofessionens folkeskoleideal er blevet vedtaget! Det er jeg ret begejstret for – men hvad skal det bruges til?

Lad os få nye fokuspunkter for skolen, tak!

Politikerne på Københavns Rådhus bør vælge nye fokuspunkter for folkeskolen i København, mener Thomas Poulsen. Han henviser til, at folkeskolereformen er justeret flere gange de seneste år.

Inklusion som spareøvelse

Hvis vi skal lykkes med Børne- og Ungdomsudvalgets ambitiøse plan om at skabe inkluderende fællesskaber nytter det ikke at spare på specialundervisningsområdet.

Styring og ledelse i folkeskolen

"Jeg har den opfattelse, at databaseret ledelse i høj grad fylder for meget i skolens hverdag, og at det er med til at sætte en dagsorden, der handler om præstation og konkurrence og meget lidt om samarbejdet mellem lærerne og...

#stempåfolkeskolen

"Som de fleste nok har bemærket, så har det været så som så med folkeskolen på dagsordenen under valgkampen. Folkeskolen er blevet overhalet af vigtigere emner som klima, flygtninge og normeringer i dagsinstitutionerne."