Synspunkt

Er svaret på skolens udfordringer en heldagsskole?

En evaluering af 12 heldagsskoler, som Rambøll Management og lektor Simon Calmar Andersen, Århus Universitet, har gennemført, viser på ingen måde, at eleverne er blevet fagligt dygtigere af at gå længere tid i skole. Derfor er...

Folkeskolen - det naturlige førstevalg?

Anne Vang, børne- og ungdomsborgmester, har i Information gjort sig til talsmand for, at folkets skole er et fælles anliggende, og at der inden for privatskolerne også må tages sociale kriterier i brug, når der tildeles penge....

Paradokser

Bestyrelsesmedlem Eva Stemann Larsen undrer sig over politikernes prioriteringer og giver sit synspunkt til kende.

Der er god samfundsøkonomi i at sænke klassestørrelserne

Endelig har vi forskningsbaseret viden, som beviser, at elever bliver markant dygtigere og mere produktive som samfundsborgere, når klassekvotienten sænkes fra 25 til 20. Det dokumenterer en ny, svensk undersøgelse, ’Långsiktiga...

Heldagsskoler - hvor blev visionen af?

Heldagsskoletanken er død og borte i København. Heldagsskoleforsøget er afsluttet. For de tre skoler, som var med i forsøget, er fremtiden den, at Hillerødgades  Skole lukkes, og der er i maj indgået ny arbejdstidsaftale for...

Flere og flere lærere bukker under i jobbet

Lærernes Pension (LP) har oplevet en alarmerende stigning i antallet af forsikrede, der invalidepensioneres på grund af psykiske skader. Fra 2005 til 2011 er de psykiske skaders andel af invalidepensioneringerne i LP steget fra...