Synspunkt

Kære lærer i verdensklasse...

Overenskomstforhandlingerne mellem DLF og KL er i gang og skal gøres færdig senest 31. marts, fordi det er udløbsdatoen for vores nuværende OK-aftale.

Er svaret på skolens udfordringer en heldagsskole?

En evaluering af 12 heldagsskoler, som Rambøll Management og lektor Simon Calmar Andersen, Århus Universitet, har gennemført, viser på ingen måde, at eleverne er blevet fagligt dygtigere af at gå længere tid i skole. Derfor er...

Folkeskolen - det naturlige førstevalg?

Anne Vang, børne- og ungdomsborgmester, har i Information gjort sig til talsmand for, at folkets skole er et fælles anliggende, og at der inden for privatskolerne også må tages sociale kriterier i brug, når der tildeles penge....

Paradokser

Bestyrelsesmedlem Eva Stemann Larsen undrer sig over politikernes prioriteringer og giver sit synspunkt til kende.

Der er god samfundsøkonomi i at sænke klassestørrelserne

Endelig har vi forskningsbaseret viden, som beviser, at elever bliver markant dygtigere og mere produktive som samfundsborgere, når klassekvotienten sænkes fra 25 til 20. Det dokumenterer en ny, svensk undersøgelse, ’Långsiktiga...