Synspunkt

Hvad kæmper I for?

"Inde i butikken stod et par unge ekspedienter og satte varer op, og da jeg kom forbi, spurgte den ene af dem mig om, hvad det dér lockout egentlig betyder."

Rungende tavshed

Skolelederne og politikerne i BR København er tavse. Samtykker I?

Er det ikke en håbløs kamp, lærerne er ude i?

'Jeg svarede, at det kun så håbløst ud, fordi befolkningen endnu ikke vidste, hvad KL og regeringen egentligt havde gang i, og kun få havde forstået, hvad der gemte sig bag kravet om ’normalisering af lærernes arbejdstid’. Sådan...

Kære lærer i verdensklasse...

Overenskomstforhandlingerne mellem DLF og KL er i gang og skal gøres færdig senest 31. marts, fordi det er udløbsdatoen for vores nuværende OK-aftale.

Er svaret på skolens udfordringer en heldagsskole?

En evaluering af 12 heldagsskoler, som Rambøll Management og lektor Simon Calmar Andersen, Århus Universitet, har gennemført, viser på ingen måde, at eleverne er blevet fagligt dygtigere af at gå længere tid i skole. Derfor er...

Folkeskolen - det naturlige førstevalg?

Anne Vang, børne- og ungdomsborgmester, har i Information gjort sig til talsmand for, at folkets skole er et fælles anliggende, og at der inden for privatskolerne også må tages sociale kriterier i brug, når der tildeles penge....