Synspunkt

De nationale test skal være fortid

Testene kan ikke anvendes på den måde, som det praktiseres i København. Jeg vil opfordre alle til at overveje, hvorfor og hvordan der arbejdes med de nationale test. Skal vi ikke i stedet have fokus på eleven, på folkeskolens...

Plads til forbedring

”Når jeg taler med lærere i den københavnske folkeskole, peger de på en række problemer, vi ikke har løst fx hele inklusionsopgaven, løfte de 20% svageste elever, sikre et arbejdsmiljø uden vold og trusler, sikre forberedelsestid...

Valget er vigtigt, valget er dit!

Det er vigtigt, at så mange som muligt engagerer sig i det kommende hovedstyrelsesvalg og får brugt deres stemmer. Gerne på en københavnsk kandidat, skriver Peter Jensen i sit synspunkt.

Den magiske grænse?

På Københavns Lærerforenings generalforsamling 1. november 2019 blev der diskuteret kvalitetsnormer for folkeskolen i København – herunder behovet for en øvre grænse for mængden af undervisningslektioner for den enkelte lærer....

Lærernes folkeskoleideal er vedtaget!

Danmarks Lærerforenings kongres 2019 er netop afviklet, og lærerprofessionens folkeskoleideal er blevet vedtaget! Det er jeg ret begejstret for – men hvad skal det bruges til?