Synspunkt

Plads til forbedring

”Når jeg taler med lærere i den københavnske folkeskole, peger de på en række problemer, vi ikke har løst fx hele inklusionsopgaven, løfte de 20% svageste elever, sikre et arbejdsmiljø uden vold og trusler, sikre forberedelsestid...

Valget er vigtigt, valget er dit!

Det er vigtigt, at så mange som muligt engagerer sig i det kommende hovedstyrelsesvalg og får brugt deres stemmer. Gerne på en københavnsk kandidat, skriver Peter Jensen i sit synspunkt.

Den magiske grænse?

På Københavns Lærerforenings generalforsamling 1. november 2019 blev der diskuteret kvalitetsnormer for folkeskolen i København – herunder behovet for en øvre grænse for mængden af undervisningslektioner for den enkelte lærer....

Lærernes folkeskoleideal er vedtaget!

Danmarks Lærerforenings kongres 2019 er netop afviklet, og lærerprofessionens folkeskoleideal er blevet vedtaget! Det er jeg ret begejstret for – men hvad skal det bruges til?

Lad os få nye fokuspunkter for skolen, tak!

Politikerne på Københavns Rådhus bør vælge nye fokuspunkter for folkeskolen i København, mener Thomas Poulsen. Han henviser til, at folkeskolereformen er justeret flere gange de seneste år.

Inklusion som spareøvelse

Hvis vi skal lykkes med Børne- og Ungdomsudvalgets ambitiøse plan om at skabe inkluderende fællesskaber nytter det ikke at spare på specialundervisningsområdet.