Referat af opstillings-gf

Referat af opstillingsgeneralforsamlingen den 22. februar 2018 i Københavns Lærerforening

Dagsorden

1.    Valg af dirigent og hjælpedirigent.

2.    Valg af referenter.

3.    Fastsættelse af forretningsorden.

4.    Opstilling af kandidater til formandsvalget og næstformandsvalget.

5.    Opstilling af mindst 6 kvindelige og mindst 6 mandlige kandidater til valg af bestyrelse og suppleanter.

6.    Opstilling af kandidater til valget af supplerende kongresdelegerede.

Ad. 1:

Malene Brandt Nielsen, Skolen ved Sundet blev valgt som dirigent og Ivan Jespersen, sekretariatschef, som hjælpedirigent.

Ad. 2:

Anne Lindegård og Bente Grønbæk Bruun fra sekretariatet blev valgt som referenter.

Ad. 3:

Bestyrelsen foreslog følgende forretningsorden, som har været anvendt ved sidste opstillingsgeneralforsamling: 

  1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent og hjælpedirigent. Dirigenten leder valget af referenter. Forhandlingerne optages på bånd til støtte for udarbejdelse af referat, jf. vedtægtens § 10. Stemmetællingsudvalget fungerer som stemmetællere.
  2. Generalforsamlingen afvikles efter dagsordenen. Generalforsamlingen kan dog udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter.
  3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Deltagerne i generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelse.
  4. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten.
  5. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Kandidater vil dog være undtaget fra denne bestemmelse.
  6. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten afgør, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. Generalforsamlingen kan dog ændre denne rækkefølge.

Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægternes §§ 5.

Forretningsordenen blev vedtaget.

Ad. 4:

Følgende 3 kandidater stillede op til formandsposten:

Thomas Roy Larsen, Langelinieskolen

Kjell Nilsson, Den Classenske Legatskole

Lars Sørensen, Skolen I Ryparken

 

Følgende 4 kandidater stillede op til næstformandsposten:

Thomas Roy Larsen, Langelinieskolen

Casper Neistrup, Vibenshus Skole

Kjell Nilsson, Den Classenske Legatskole

Inge Thomsen, Skolen på Islands Brygge

 

Ad. 5:

Følgende 7 kvinder og 8 mænd stillede op til bestyrelsen:

Pernille Bendix, Bellahøj Skole

Katrine Fylking, Randersgades Skole

Janne Riise Hansen, Frejaskolen

Sussie Johansen, Ungdommens Uddannelsesvejledning

Eva Stemann Larsen, Sortedamskolen

Jane Dorthea Pilegaard, Nørrebro Park Skole

Inge Thomsen, Skolen på Islands Brygge

 

Peter Bugge, Heibergskolen

Torben Fleckner, Øresundsskolen

Peter Jensen, Christianshavns Skole

Casper Neistrup, Vibenshus Skole

Kjell Nilsson, Den Classenske Legatskole

Thomas Poulsen, Grøndalsvængets Skole

Thomas Roy Larsen, Langelinieskolen

Lars Sørensen, Skolen i Ryparken

Ad. 6:

Der var 23, der stillede op til valget som supplerende kongresdelegeret.

Ved dette valg er der ikke kønskvotering. De opstillede er:

Lars Bechager, Skolen på Islands Brygge

Pernille Bendix, Bellahøj Skole

Cristian Borch, Det frie Gymnasium

Peter Bugge, Heibergskolen

Hannes Dau, Sankt Annæ Gymnasiums grundskole

Johan Elkjær, Blågård Skole

Torben Fleckner, Øresundsskolen

Katrine Fylking, Randersgades Skole

Janne Riise Hansen, Frejaskolen

Karen Hornshøj-Møller, Copenhagen International School

Peter Jensen, Christianshavns Skole

Sussie Johansen, Ungdommens Uddannelsesvejledning

Anders Kildahl Juul, Charlottegården

Casper Neistrup, Vibenshus Skole

Eva Stemann Larsen, Sortedamskolen

Mette Oksbjerg, Skolen på Islands Brygge

Morten Petersen, Ungdommens Uddannelsesvejledning

Jane Dorthea Pilegaard, Nørrebro Park Skole

Thomas Poulsen, Grøndalsvængets Skole

Mads Peder Søe, Fensmarkskolen

Inge Thomsen, Skolen på Islands Brygge

Jessica Uebelin, Nørrebro Park Skole

Peter Viggo Vestergaard, Kildevældsskolen