Ordinær generalforsamling i LfL

INDKALDELSE OG DAGSORDENEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LÅNEFORENINGEN FOR LÆRERE 2020

Indkaldelse til:
Ordinær generalforsamling.
Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 16.30
Frydendalsvej 24

(På grund af corona-situationen vil der i år IKKE blive serveret mad efter generalforsamlingen)

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Beretning

3.     Regnskab

4.     Vedtægtsændringer (se vedhæftede PDF-fil)

5.     Valg af – se nedenfor

6.     Eventuelt

På valg er:

3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

  • Kjell Nilsson
  • Flemming Barfred
  • Mads Ostermann

2 bestyrelsessuppleanter:

  • Lars Hyldkrog (1. Suppleant)
  • Inge Thomsen (2. Suppleant)

2 revisorer:

  • John Karstad
  • Lars Johansen

2 revisorsuppleanter:

Vakant
 


Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen