Cecilia Lonning-Skovgaard (V): De københavnske skoler fortjener en bedre inklusionsindsats

"Fra forældreside ved vi desværre, at samarbejdet mellem skoler og forældre mange steder halter, ligesom den ekstraordinære støtte til at hjælpe eleverne i det almene system ikke altid er blevet udmøntet," lyder det fra Cecilia Lonning–Skovgaard (V) i dette debatindlæg om inklusionsindsatsen i København.

KV17 | Af: Cecilia Lonning–Skovgaard, spidskandidat for Venstre i København 20. oktober 2017

Med ”Specialreformen” fra 2011 blev knap 100 elever flyttet over i det almene system fra de hidtidige ”mellemforms-tilbud”. Siden da er endnu flere børn med særlige udfordringer blevet sluset ud på de almindelige skoler. Hver gang er det sket med forsikringer om, at ”pengene ville følge børnene”, og at lærerne ville få al den støtte og hjælp, de havde brug for – for som den daværende direktion sagde ”dette er IKKE en spareøvelse”.

Fra forældreside ved vi desværre, at samarbejdet mellem skoler og forældre mange steder halter, ligesom den ekstraordinære støtte til at hjælpe eleverne i det almene system ikke altid er blevet udmøntet. Tilsvarende hører vi fra lærersiden, at inklusionsmidlerne ikke altid når ud til klasserne, at det er hårdt at have de mange krævede elever i klasserne, og at børnene er blevet mere vanskelige at håndtere i takt med, at diagnoserne bliver stadig mere komplekse (KLFs medlemsundersøgelse fra januar 2017 viste, at kun 5.6% af lærerne oplever, at fagligt udfordrede elever får den støtte, de har brug for). Heller ikke ”BUF flex”- og ”Skole flex”-tilbuddene virker, da skolerne ikke har ressourcer og nødvendig viden til at håndtere de udfordrede børn.

Venstre mener, at de københavnske skoler fortjener en bedre inklusionsindsats. Vi vil derfor gerne belyse situationen fra såvel forældre- som skole- og forvaltnings-perspektiv, så vi kan få justeret de dele, der ikke virker – også hvis det indebærer, at flere børn skal tilbage i specialklasserne. Ligesom vi er parate til at se på, om der skal tilføres yderligere midler – til skolerne og til de bydækkende kompetence-centre, der rent faktisk fungerer (som f.eks. Frejaskolens kompetence-center på autisme-området). Det bærende princip må være, at alle får den undervisning, de har krav på – og at inklusion ikke skal gå ud over de øvrige elever i klasserne.

Frem mod kommunalvalget 21. november giver KLFnet.dk københavnske byrådskandidater mulighed for at skrive debatindlæg til hjemmesiden, der omhandler vores område. For at læse andre politiske indlæg klik her.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.