Velkommen, jeg glæder mig til samarbejdet!

Folkeskolen skal være det naturlige førstevalg, og skolerne skal være attraktive arbejdspladser med ordentlige rammer for lærerne, mener Eva Stemann Larsen.

Synspunkt | Af: Eva Stemann Larsen 31. januar 2018

Kære Jesper Christensen og Børne og Ungeudvalg. Et nyt år med håb om forbedringer venter os. Som medlem af bestyrelsen i KLF glæder jeg mig til samarbejdet med jer. Der er nogle faktorer, I kan være med til at rette op på, hvis I har viljen og modet til det.

  • I København er vi ca. 150 lærere færre ansat end gennemsnittet af de seks største byer. Vi har endda større sociale udfordringer. Det skal der som minimum rettes op på.
  • Vi har i København en aftale, der giver lærere mulighed for at lægge 5 timers forberedelse et andet sted end på skolen. Det har afhjulpet følelsen af spændetrøje hos nogle, men det ændrer ikke ved at tiden til andre opgaver end undervisning – herunder især forberedelsen - er for knap og presser de ansatte og kvaliteten af undervisningen. Jeg håber på, at der indgås en ordentlig overenskomst på lærernes arbejdstid. – Hvis ikke- er det bydende nødvendigt, at vi lokalt forbedrer dette forhold. Det håber jeg, I vil være med til at sikre gennem en ordentlig lokalaftale.
  • Folkeskolen skal være det naturlige førstevalg. Dette kan vi sammen gøre noget ved. Vi skal sikre kvaliteten i undervisningen. Når jeg ser et flot banner på en privatskole, der lover max. 25 elever i klasserne, tænker jeg, at det ville være helt rigtigt, hvis vi i folkeskolen kunne slå os op på det samme. – Vil I hjælpe med mulighed for det?
  • Vil I være med til at arbejde for ægte chancelighed ikke bare med ord, men også i handling. I kunne give mulighed for, at ”Kontoret for integration og mangfoldighed” blev genoprettet med viden og ekspertise, og tilskynde til at bevilgede penge rent faktisk kommer såvel tosprogede børn som inklusionsbørn til gavn helt ude i klasseværelset.
  • Vi skal kvalitetssikre folkeskolen med veluddannet personale i et godt arbejdsmiljø uden vold og trusler. 29 lærere der blev fastansat i august har ikke læreruddannelse og mere end 40 % af de midlertidigt ansatte har heller ingen læreruddannelse. Der mangler midler/ tid til efter og videreuddannelse og inklusionen af særligt udfordrede elever presser undervisningsmiljøet voldsomt. Især nye lærere rammes af vold og trusler. Det holder simpelthen ikke!
  • De 220 mio. der er afsat til udskolingen over tre år bedes udmøntet i nær kontakt med skolerne.  Lad skolerne selv vælge, hvordan pengene bedst bruges. Husk venligst at der samtidig forsvinder midler, som skolerne havde i de sidste år til bl.a. udrulning af reformen. Så det konkrete beløb er kun på ca. 20 mio. i år.
  • U og U vejledning til alle unge af uddannede vejledere er afgørende for udskolingselevernes valg af ungdomsuddannelse.

Med venlig hilsen

Eva Stemann Larsen

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.