Valgmøde: Skal vi arbejde, til vi dør?

Under parolen ‘skal vi arbejde, til vi dør?’ er otte fagforeninger i København gået sammen for at sætte fokus på stress og nedslidning på de kommunale arbejdspladser. Forsøg med 30-timers arbejdsuge i alle forvaltninger er deres bud på fremtiden, og derfor var kandidater fra de fleste partier mødt frem til debatmøde i HK-Hovedstadens lokaler.

KV17 | Af: Morten Jensen 19. november 2017
Foto: Morten Jensen
Foto: Morten Jensen

Op til kommunalvalget tirsdag 21. november opfordrer den københavnske fagbevægelse til, at politikerne i København fra 2018 iværksætter forsøg med 30 timers arbejdsuge med fuld personale- og lønkompensation i alle kommunens syv forvaltninger. HK, FOA, BUPL og KLF er blandt de fagforbund, der sender samlet appel om 30-timers uge til rådhusets kommende beslutningstagere. 

Forsøgets formål er at få styrket kvaliteten i kerneopgaven, sikre godt arbejdsmiljø og sænke det arbejdsrelaterede sygefravær markant, skriver fagforeningerne i deres pressemeddelelse. Debatmødet hos HK torsdag 16. november var besøgt af kandidater fra liste A, C, F, I, O, Ø og Å og mindst 75 interesserede tilhørere; kun Venstre og det Radikale Venstre var ikke repræsenteret.

Panelet udtrykte bred enighed om, at fagforbundenes forslag er en fremsynet idé, og at kommunens arbejdspladser bør være langt fremme for at sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte. Debatten gik således mere på, hvordan forsøget skal skrues sammen, hvor udbredt det skal være, og i særdeleshed hvordan kommunen skal skaffe midlerne til at finansiere en prøveperiode.

Hvorfor 30-timers arbejdsuge?

Næstformand i HK Kommunal i Hovedstaden, Karla Kirkegaard, bød velkommen og motiverede fagbevægelsens forslag om 30-timers arbejdsuge. Hun gav tre hovedårsager til, at det er nødvendigt for politikerne at sætte forsøget i søen. Først og fremmest er medlemmernes hverdag præget af et arbejdsmiljø, der er forværret over mange år. Nedslidning er også i fremmarch i takt med, at arbejdstempoet og mængden af opgaver er øget, kombineret med at folk skal blive længere på arbejdsmarkedet inden pensionering. Sygefravær ender oftere end før med afskedigelse også på kommunens arbejdspladser, og den udvikling må vendes, sagde Karla Kirkegaard.

Kandidaterne i panelet blev opfordret til utvetydigt at udtrykke, om de og deres parti mener, at 30-timers arbejdsuge er en god idé, og om de vil arbejde for at sætte en forsøgsordning i gang i Københavns Kommune efter valget.

A: Flere ansatte er løsningen

Første kandidat på talerlisten var Børne- og Ungdomsordfører for Socialdemokratiet, Jonas Bjørn Jensen, som kaldte 30-timers-forslaget for hamrende sympatisk og måske også en fremtidig løsning i Københavns Kommune. Med sin erfaring fra Børne- og Ungeudvalget og de sidste fire års nedskæringer, mener han, at når der er kamp om hver kommunal krone, vil han arbejde for flere kolleger til pædagoger, lærere og andre ansatte, snarere end at nedsætte den enkelte arbejdstid, fordi flere hænder er det, der skal til i kampen mod stress. Regeringens satsning på billigere alkoholsodavand og skattelettelser er hul i hovedet i denne sammenhæng, sagde Jonas Bjørn Jensen.

C: Arbejdsmængde og fuldtid skal passe sammen

Susanne Møller fra det Konservative Folkeparti mener ikke, at det er vejen frem med en kortere arbejdsuge, fordi mængden af opgaver stort set vil være den samme, og det vil snarere øge stress og dårligt arbejdsmiljø hos de ansatte. Det er vigtigere at sørge for, at der er god tid til at udføre opgaverne ordentligt for de fuldtidsansatte, for det vil give et godt arbejdsmiljø. De hårdest ramte på de kommunale arbejdspladser, for eksempel nattevagterne på plejehjem og i hjemmeplejen, skal løftes først, sagde Susanne Møller. 

F: Kortere arbejdsuge er våbnet mod stress

SF’s Annika Smith er fortaler for mere fleksible arbejdsfaser i løbet af et arbejdsliv, for eksempel mulighed for at gå ned i tid for småbørnsforældre. De offentlige faggrupper har brug for mere prestige, sagde hun, og de skal tales op via lavere arbejdstid kombineret med lønkompensation. Rengøringspersonale og andre nedslidte grupper skal først ned i arbejdstid. Kommunen har ikke råd til at undlade 30 timers-forsøget, for stress spås til at være den helt store folkesygdom allerede i 2020, udtalte Annika Smith.

I: Pengene fordeles bedre

Kandidaten fra Liberal Alliance, Danni K. Malkowski mener, at 30-timers-forslaget er godt, men at det ikke er Borgerrepræsentationen, der skal sætte forsøg i gang. Det skal være op til den enkelte leder at lave forsøg med ordningen inden for den eksisterende bevilling. Færre mellemledere og flere varme hænder vil være en bedre fordeling. Hvis BR sløjfer gak-og-gøgl-poster på budgettet som for eksempel et kommunalt gartneri og et alternativt kulturhus, ville man kunne finde mange penge til at forbedre bemandingen ude på arbejdspladserne, sagde Danni K. Malkowski.

O: Lyt til organisationerne

Søsser Grønnegård fra Dansk Folkeparti mener, at der er idé i at prøve forsøget, og hun vil gå tilbage til baglandet med pointerne fra aftenens debat. Det er først og fremmest op til arbejdsmarkedets parter at forhandle gode arbejdsforhold, sagde hun.

Ø: Overskud i arbejdslivet

Medlem af Børne- og Ungeudvalget for Enhedslisten, Karina Vestergård Madsen, lovede, at partiet går til valg på at gennemføre forsøg på 30-timers arbejdsuge. Borgen er blå, men rådhuset er rødt, sagde hun, og derfor må Københavns Kommune gå foran i kampen for nedsat arbejdstid og fuld lønkompensation. Overskud i arbejdslivet er vigtigere end, hvor pengene kommer fra. De fleste kommunalt ansatte, som også selv bor i kommunen, har ikke råd til selv at finansiere deltid på grund af boligpriserne, og derfor er lønkompensationen vigtig for at fastholde både arbejdskraft og borgere, forklarede hun.

Å: Flere hænder er ikke nok

Alternativets Jonas Sloth Bach mener ikke, at flere ansatte i sig selv er nok til at forbedre arbejdsmiljøet. Københavns Kommune bør, ligesom man har gjort det i Sverige, gå forrest og afprøve ordninger, der kan nedbringe arbejdstiden for forskellige medarbejdergrupper. En 30 timers uge er en højere prioritet end lønstigninger, hvis man skal opnå et arbejdsliv i balance, sagde han.

Krav om 30-timers forsøg fortsætter efter KV17

Debatten kørte energisk mellem tilhørerne i HK’s mødesal og de politiske kandidater, der måtte forholde sig til konkrete spørgsmål om bemandingen i børneinstitutioner, lange skoledage og sparsom forberedelsestid, fysisk og psykisk nedslidning samt prestigetabet ved at vælge deltidsansættelse. Forslaget om forsøg med 30 timers uge blev bakket op som idé af politikerne bortset fra den konservative kandidat. De otte fagforeninger, der er gået sammen om forslaget, barsler med en ny kampagne, når kommunalvalget er vel overstået, og den nye Borgerrepræsentation går i arbejde.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.