Valg i KLF

Går du rundt med en spirende fagforeningspolitiker i maven, så nærmer tiden sig, hvor du kan stille op til bestyrelsesvalget i Københavns Lærerforening. I februar afholdes der opstillingsgeneralforsamling, hvor interesserede kandidater skal melde sig under fanerne.

KLF | Af: Jan Klint Poulsen 09. januar 2020
Illustration: Jan Klint Poulsen
Illustration: Jan Klint Poulsen

Til marts skal medlemmerne af Københavns Lærerforening, KLF, til tasterne, når der skal vælges en ny bestyrelse. Foruden en formand og næstformand skal der findes syv kandidater til bestyrelsen. Inden da skal der opstilles flere håndfulde kandidater – både til bestyrelsesvalget og som delegerede til Danmarks Lærerforenings kongres. Forventeligt skal der være mindst 20 kandidater, der stiller op til de to valg.

Bestyrelsesmedlemmerne er frikøbt to dage om ugen til at varetage det fagpolitiske arbejde i KLF. Som bestyrelsesmedlem sidder man med mangeartede arbejdsopgaver og er med til at sætte foreningens dagsordner på mange af de områder, der vedrører de 5.500 medlemmer af KLF. 

Infomøde om valget

Allerede mandag 13. januar er interesserede medlemmer inviteret til et orienteringsmøde om bestyrelsesarbejdet og procedurerne for valget. Man behøver ikke at være fast besluttet på et kandidatur, men på mødet får man mulighed for at blive klogere på arbejdet i bestyrelsen og stille spørgsmål til nuværende bestyrelsesmedlemmer. Læs mere her

Opstillingsgeneralforsamlingen afholdes 20. februar – her skal de medlemmer, der ønsker at stille op til de forskellige valg melde deres kandidatur. Først skal der vælges formand og næstformand. Såfremt der ikke er modkandidater til det nuværende formandskab, bliver Lars Sørensen og Inge Thomsen genvalgt på selve opstillingsgeneralforsamlingen. Er der andre kandidater til en af de to poster, skal dette valg afvikles først, før valget til bestyrelsen og som kongresdelegeret til Danmarks Lærerforenings kongres kan gennemføres. De endelige datoer for valget vil således først kunne meldes ud efter 20. februar. Læs mere om opstillingsgeneralforsamlingen her.

KLF's bestyrelse opfordrer alle interesserede medlemmer til at stille op til bestyrelsen eller som kongresdelegeret.

FAKTA OM VALGET 

I Københavns Lærerforening er der kønskvotering ved bestyrelsesvalget. Det betyder, at der skal vælges fire kvinder og fire mænd – formandens køn er ikke en del af kønsnomeringen i bestyrelsen. Da nuværende næstformand er en kvinde, er der således kun tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er kvinder, mens der er fire mandlige bestyrelsesmedlemmer foruden formanden.

De kandidater, der vælges til KLF’s bestyrelse er samtidigt også valgt som kongresdelegerede. Da KLF formentlig vil have 19 pladser ved Danmarks Lærerforenings kongres, skal der udover de ni medlemmer af bestyrelsen vælges fire suppleanter – som også vil være kongresdelegerede, samt mindst seks kandidater, der kun vælges som kongresdelegerede.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.