Undren i forhold til den fælles forståelse i Københavns Kommune.

'Jeg havde en forestilling om, at de forskellige skoler i Københavns Kommune var nået længere i deres arbejde, end det der her lægges op til? Kunne det ikke være lykkedes KLF at komme igennem med flere konkrete tiltag, som ville kunne forbedre lærernes arbejdsvilkår?'

Debat | 19. april 2015

Debatindlæg af Katrine Fylking, Randersgades Skole

Jeg har fulgt forløbet tæt omkring OK15 og efterfølgende omkring hvilken fælles forståelse, der kunne opnås mellem BUF, SKK og KLF, og hvordan et eventuelt forståelsespapir skulle se ud.

Siden der på landsplan blev stemt ja til OK15, har jeg været meget spændt på, hvordan tingene ville udvikle sig i Københavns Kommune. Vi har jo et forståelsespapir fra sidste år at tage udgangspunkt i. Jeg blev derfor glad, da jeg i går kunne se, at det er lykkedes at nå frem til en ny fælles forståelse. Jeg blev dog noget overrasket, da jeg læste resultatet. Jeg blev selvfølgelig lettet over at læse, at der ikke er mulighed for delt tjeneste, og at arbejdstiden på arbejdsdage uden elever opgøres til mindst 7,4 timer. Men herudover er der punkter, hvor jeg blev noget skuffet.

Jeg havde en forestilling om, at de forskellige skoler i Københavns Kommune var nået længere i deres arbejde, end det der her lægges op til? Kunne det ikke være lykkedes KLF at komme igennem med flere konkrete tiltag, som ville kunne forbedre lærernes arbejdsvilkår? Har KLF udnyttet godt nok, at OK15 netop lægger op til lokale aftaler? Hvorfor afspejler forståelsespapiret ikke, at Københavns Kommune har ambitioner omkring folkeskolen? Hvilken værdi tillægges OK15 – og har SKK, BUF og KLF forholdt sig til denne?

Det afgørende i OK15 er, at vi igen kan tale om tid. Tid til forberedelse, tid til opgaver. Når jeg læser det nu vedtagne forståelsespapir, kan jeg ikke se, at vi på nogen måde taler om tid.

I OK15 er for eksempel beskrevet, at læreren skal kende den forventede tid til forberedelse. Hvordan skal dette udmøntes i praksis, hvis det ikke anføres opgaveoversigten?

35-45 timers arbejdsuge – hvilke overvejelser har der været her? At skolelederne nu kan planlægge en arbejdsuge med 35 timer, vil hurtigt betyde endnu flere meget lange arbejdsuger i løbet af året, og det er jeg som lærer bestemt ikke interesseret i.

Jeg har flere gange i løbet af dette skoleår kunne benytte mig af tidligere forståelsespapir, hvor jeg var sikret retten til en 37-timers arbejdsuge, og netop ikke skulle arbejde 35 timer om ugen for så at samle timer sammen til nogle lange, heftige uger, som jeg på ingen måde er interesseret i.

Der er stor risiko for, at den gode tid, hvor lærerne har mulighed for fordybelse, yderligere reduceres. De uger, hvor der er mange andre opgaver ud over undervisning, vil blive planlagt med mange arbejdstimer og de uger, hvor der måske kunne være mulighed for en smule fordybelse i sin forberedelse eller efterbehandling af undervisningen, vil blive planlagt med 35 timer.

Til TR-møder i KLF-regi er der afsat tid 8 torsdage fra klokken 13.00, hvilket er en klar forbedring af sidste års aftale, hvor TRerne først kunne mødes klokken 15.00. Men igen er der afsat en ramme på 330 timer til deling mellem TR, TR-supp og AMR, og der er ingen øvre grænse for undervisningstid, når man varetager disse funktioner. Det betyder højest sandsynligt, at der også næste skoleår vil være tillidsrepræsentanter, der skal have 24 undervisningslektioner og varetage deres TR-funktion med omkring 13o timer, hvis de er heldige – de 330 timer er vejledende.

Erfaringen fra dette skoleår viser helt tydeligt, at der er afsat alt for lidt tid til de tillidsvalgte. Hvordan er de erfaringer inddraget i forståelsespapiret? Og hvordan skal TR kunne varetage sine opgaver og en plads i MED på tilfredsstillende vis med alt for lidt tid til rådighed?

Der er sikkert mange spørgsmål her, som jeg hurtigt kan få et svar på, men jeg mangler simpelthen nogle forklaringer på, hvorfor det her er et skridt i den rigtige retning?

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Jan Trojaborg | 21. april 2015 KL. 20:51

Kære Katrine!


Tak for dit debatindlæg, for det er fint med diskussion om værdien af det netop aftalte Forståelsespapir. Vi har fået indarbejdet 14 af de 15 punkter, der indgår i overenskomstens bilag 1.1, så derfor har også Skolelederne (SKK) og BUF forholdt sig til overenskomsten O.15. Men det er samtidig vigtigt at huske, at der ikke er tale om en egentlig bindende arbejdstidsaftale. Så langt er kommunerne og KL ikke kommet – endnu.

Når du henviser til muligheden for at indgå lokale aftaler, skal det forstås på to niveauer. Det kommunale hvor KLF sammen med BUF og SKK netop har indgået en ´aftale´, og så skoleplanet hvor ledelse og TR ikke alene skal udmønte de kommunale rammer, men også har mulighed for at lave præciseringer for skolen.

Du efterlyser flere konkrete ting, som KLF skulle være kommet igennem med. Ved at indarbejde de 14 punkter, hvor blandt andet placering af omfang af forberedelsen er kommet i front, har vi nogle væsentlige punkter, der skal gennemføres på skolerne.

Dét at det er præciseret, at opgaveoversigten udformes i dialog med den enkelte lærer er positivt al den stund, at vores medlemsundersøgelse i efteråret afslørede, at kun 1/3 havde haft en sådan helt nødvendig samtale om det kommende års opgaver med sin leder.

Du har ret i, at det ifølge overenskomsten skulle være muligt at snakke om tid igen. Det huer bare ikke direktionen og SKK. Det synes vi er besynderligt, når du fx i Bilag 1.1 under punkt 3 kan læse: ”I drøftelserne af opgaveoversigten, … , indgår en drøftelse af det forventede tidsforbrug til forberedelsen og de øvrige opgaver”. Tids-forbrug gøres normalt op i timer, men det mener vores modpart ikke, de taler om mængden af de samlede opgaver.

Papiret indeholder også mulighed for større fleksibilitet. Den enkelte lærer kan selv styre sin ´flekstid´ efter at have lavet en aftale med skolelederen om dette. I den situation, du beskriver, hvor ledelsen fastlægger flere 35 timeres arbejdsuger, kan du jo styre dine flekstimer, således at du selv kan jævne arbejdsbelastningen ud. Det hører også med, at der står, at arbejdsbelastningen skal være jævnt fordelt over året. I det tilfælde at ledelsen måtte ønske mange lange uger, er det din opgave over for ledelsen og i MED at forhindre en alt for skæv arbejdsfordeling.

I det hele taget er TR´s rolle fremhævet. Du og dine kolleger skal have den nødvendige tid til arbejdet, der omfatter samarbejde med ledelsen, arbejdet i MED og forbindelsen til Københavns Lærerforening med ret til op til 8 møder fra kl. 13 fortrinsvist på torsdage. Tidstildelingen er fortsat signaleret til 330 timer til TR, TR-S og AMR til deling med den væsentlige tilføjelse, at der samtidig skal ske en ´afbalanceret reduktion´ af undervisning og øvrige opgaver. Det betyder helt konkret, at vi næste skoleår forhåbentlig ikke skal opleve TR´ere med høje undervisningstal. Så hvis du eller andre mod forventning ikke skulle få disse kriterier opfyldt, må du henvende dig til foreningen. Det hører nemlig med, at ud over vores daglige mulighed for at ændre ting er der aftalt evaluering af forløbene rundt omkring i efteråret.

Jeg håber, at de igangværende møder i områderne for ledere og TR´ere bidrager med svar, og så kan jeg tilføje, at vi i KLF planlægger at invitere til nogle møder på Frydendalsvej, hvor vi kan dykke længere ned i problemstillingerne.

Alt i alt synes jeg, at vi har taget nogle væsentlige skridt fremad. Men der er et godt stykke vej til en egentlig arbejdstidsaftale, hvor mange flere af vores ønsker kan opfyldes. Det vil nok tage nogle år, før vi kommer dertil. Lige nu er det også jer på skolerne, der skal yde jeres bidrag til at gøre forholdene bedre end i indeværende år.