Under forandring

Forandringer kan på den ene side give store arbejdsmiljø problemer, og på den anden side være positive for den enkelte og for arbejdspladsen.

Synspunkt | Af: Lars Sørensen 03. december 2013

Kommunale og statslige arbejdspladser er konstant udsat for forandringer. Det er i den offentlige sektor blevet et mantra, at forandringer er et gode, og at modstand mod forandringer typisk er et udtryk for økonomisk eller arbejdsmæssig fordel ved status quo.

Et godt udgangspunkt for en forandring er, at vi som medarbejdere kan identificere et problem, og at det derudover er til at se, at forandringen kan medvirke til en løsning af problemet.

Forandringer kan på den ene side give store arbejdsmiljø problemer, og på den anden side være positive for den enkelte og for arbejdspladsen.

Folkeskolen skal kommende skoleår fungere under to store forandringer: Lov 409, der definerer vor arbejdstid, og Folkeskolereformen. I København vil det blandt andet betyde et væsentligt større ledelsesrum og hermed også et større ledelsesansvar, væsentligt flere undervisningstimer for lærere og børnehaveklasseledere og mere tilstedeværelse på skolen.

Københavns Lærerforening har gennem de sidste måneder haft møder med Børne- og Ungdomsforvaltningen, og vi arbejder her på at reducere de områder af den nye arbejdstid, der lokalt skal tages ansvar for.

Målet om ’styrket faglighed og trivsel hos eleverne’ må være udgangspunktet for, hvordan reform og lov om arbejdstid udmøntes. På trods af mere ledelsesansvar, er det afgørende, at den lokale udmøntning af forandringerne sker i samarbejde med medarbejderne på skolen, i tæt dialog med TR og AMR og med forpligtende inddragelse af det nye MED udvalg.  

Som retningsanvisende for arbejdet med forandringer, har arbejdsmarkedets parter i samarbejde med Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, udarbejdet pjecen ”Et godt psykisk arbejdsmiljø – når der sker forandringer på arbejdspladsen”. Pjecen, der er fra maj 2013, har 22 råd baseret på solid arbejdsmiljømæssig viden om, hvordan arbejdspladsen kan tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer. Et af de fire overordnede temaer i pjecen handler om inddragelse af medarbejderne. Pjecen er et rigtigt godt afsæt for det lokale samarbejde om forandringerne. 

Læs pjecen her.

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.