Udvikling eller discount undervisning?

Skolerne skal give flere timer til eleverne og udvikle en ny og spændende undervisning, men BR har besluttet, at de ekstra timer skal være til discountpris.

Synspunkt | Af: Kjell Nilsson 26. februar 2014

Til august har folkeskolen som bekendt 200 års jubilæum, og folkeskolereformen træder i kraft. Paradoksalt nok fejrer flertallet i Borgerrepræsentationen (BR) dette med at lade skolerne selv betale gildet.  Skolerne skal give flere timer til eleverne og udvikle en ny og spændende undervisning, men BR har besluttet, at de ekstra timer skal være til discountpris. Tidligere er timetallet i dansk og matematik blevet hævet i København, og her fik skolerne fuld betaling for de ekstra timer af BR. Det gav gode resultater, og karaktergennemsnittet er steget. Her i 2014 og i budgettet for 2015 vil BR kun give byens elever timer til sparepriser. Hvorfor spare 130 mio. kroner (ca. 2 mio. kr. pr. skole) i en situation, hvor kommunens økonomi er god, og skolerne skal udvikle sig og leve op til intentionerne i den nye folkeskolereform? Jeg kan ikke give svaret, men jeg kan godt se, hvad konsekvenserne kommer til at blive. Der bliver mere discount-undervisning end egentlig udvikling. Farvel til visionen om f.eks. at bruge byens kulturinstitutioner mere - der bliver nemlig ikke råd til, at klassen tager på ekskursion med klasselæreren, inklusionspædagogen og klubpædagogen. Der bliver kun råd til at blive hjemme på skolen alene med læreren. Farvel til ønsket om at udvikle ens undervisning i samarbejde med kollegaer i aktionslæringsforløb, som man ellers lige har lært på SommerUni. Kort sagt, politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget må bevirke, at budgettet ændres, så skolerne i det mindste får fuld betaling for de nye timer. Det bedste vil være, at skolerne får en ekstra bevilling. Utterslev Skole og Bellahøj Skole er gode eksempler på, hvor meget udvikling og læring der kan skabes, når den enkelte skole får en ekstra bevilling, men det er ikke det niveau, politikerne byder resten af eleverne i byen.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.