Trivselsundersøgelsen er vigtig – husk at besvare den

Her er endnu en opgave, men det er en af de meget vigtige. Københavns Kommunes har udsendt trivselsundersøgelsen for 2019 til alle ansatte i kommunen. Den vedkommer i høj grad dig, for den er grundlag for de initiativer, der bliver sat i gang på arbejdsmiljøområdet.

Nyhed | Af: Peter Garde 26. februar 2019

Mange ansatte i Københavns Kommune peger på arbejdsmiljøproblemer, når de skal beskrive deres daglige arbejde. Det gælder også lærerne. Derfor er det vigtigt, at du gør dig umage med at besvare årets trivselsundersøgelse, hvor du efter dens gennemførelse kan aflæse, hvordan de forskellige personalekategorier har vurderet deres arbejdsmiljø.

De tidligere år har lærerne været blandt de mere kritiske, og nu har du mulighed for at tilkendegive, om du synes arbejdsmiljøet på forskellige felter er blevet bedre, er uforandret eller eventuelt forværret. 

Resultaterne af trivselsundersøgelsen er udgangspunkt for, hvordan man kan forbedre arbejdsforholdene for kommunens medarbejdere. 

Problemer skal beskrives, før der sker forbedringer

Ved mødet for tillidsrepræsentanter fornylig præsenterede KLF-formand Lars Sørensen trivselsundersøgelsen og understregede, at det er vigtigt, at så mange ansatte som muligt besvarer den, for den giver et billede af, hvordan medarbejderne har det på deres kommunale arbejdsplads.

Lars Sørensen gennemgik nogle spørgsmål fra undersøgelsen, og hvordan eventuelle svar kan bruges i det videre arbejde. Et spørgsmål om den ansatte har været udsat for fx følelsesbelastende situationer er meget bredt formuleret, men kan konkretiseres præcist i et svar, der eventuelt beskriver problemer med inklusion, slag, spark og anden ikke-acceptabel optræden, hvis man har været ude for det. 

Trivselsundersøgelsen blev sidst gennemført i 2017, og tidligere undersøgelser har afdækket en række af de problemer, som medarbejderne tumler med i hverdagen på jobbet. Derfor har undersøgelsesresultaterne stor bevågenhed i forvaltningen og blandt politikerne, der jo bærer et arbejdsgiveransvar for medarbejderne og arbejdsforholdene. 

Resultaterne af TU19 foreligger 2. april i år, og de kan være grundlag for vigtige drøftelser ude på skolerne. 

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.