Trivselsuge med giraf- og ulvesprog

Uge 9 på Vigerslev Allés Skole var afsat til at arbejde med sprogbrug. Det var elevrådets forslag, og ugen kulminerede med et arrangement for hele skolen på Skolernes Trivselsdag.

Skole | Af: Torben Kloster 06. marts 2016
En af klasserne havde lavet en giraf, for at illustrere, at det såkaldte “girafsprog” er en god kommunikationsform. Foto: Torben Kloster
En af klasserne havde lavet en giraf, for at illustrere, at det såkaldte “girafsprog” er en god kommunikationsform. Foto: Torben Kloster

”Her på Vigerslev Allés Skole taler vi ikke pænt nok til hinanden.”

Det var elevrådets argument for, at der er brug for at sætte ekstra fokus på elevers sprogbrug. Derfor tog netop elevrådet initiativ til, at uge 9 på Vigerslev Allés Skole skulle stå i det gode sprogs tegn.

I løbet af ugen brugte alle klasser fra 0. til 8. årgang den understøttende undervisning samt timerne til faglig fordybelse på at diskutere, hvordan man taler til hinanden. Hvor meget det kan påvirke skolekammeraterne, hvad man siger, skriver eller på anden vis udtrykker.

”Der er rigtig mange på Vigerslev Allés Skole, der går hjem med en dårlig fornemmelse i maven, fordi de er blevet kaldt øgenavne eller lignende,” lød det ligeledes fra elevrådet.

Uge Sex – bare med trivsel

Forslaget om at sætte fokus på sprog faldt i rigtig god jord hos skolens ledelse og ansatte. For selv om grimt sprog og mobning egentlig ikke er et stort problem på skolen, så kan man altid blive bedre.

”Det er ikke, fordi det er et alvorligt problem hos os. Men det her er en rigtig god måde at arbejde med sprogbrug på, fordi det er præventivt. Det er ikke blot en reaktion på et problem med regler og konsekvenser – det er forebyggende arbejde,” siger Jakob Buchvald, der er souschef på skolen, og tilføjer:

”Vi lærere kan vise, hvem vi holder med. At vi støtter god kommunikation blandt eleverne. Samtidig er det også en mulighed for at stille os selv spørgsmålet: Accepterer vi måske for meget? Vi vil gerne sætte fokus på det her og lave en trivselsuge fremadrettet – ligesom man kender det med Uge Sex.”

Inspiration udefra

Ugen kulminerede i et arrangement for alle de deltagende klasser – alle fra 0. til 8. trin. Det skete på Skolernes Trivselsdag fredag den 4. marts. Hver klasse havde samarbejde med aktører uden for skolen, der skulle inspirere arbejdet med sprogbrug.

Der var blandt andet besøg fra en rapgruppe, fra forskellige teatergrupper, og de mindste fik besøg af Helteskolen.

Flere af de ældste klasser benyttede sig af stilen ”forum teater” til fremvisningen på trivselsdagen. Her fremførte grupper fra klasserne forskellige ”worst case”-scenarier som eksempel på, hvordan man ikke skal tale til hinanden – nogle gange efterfulgt af forslag til, hvordan man i stedet burde tale sammen. Det var blandt andet uenigheder om, hvordan man skal prioritere projektarbejde i forhold til at spille computer eller fejre ramadan. Hvordan boldbanen skulle fordeles, når alle ville bruge den på samme tid. Eller hvordan man ikke bør bede nogle skride fra et bord under påskud af, at de er ”tabere”.

Ulv eller giraf?

Et af de teoretiske grundlag for fokus på sprogugen på Vigerslev Allés Skole stammer fra den amerikanske psykolog Marshall B. Rosenberg. Han er ophavsmand til begreberne ”ulvesprog” og ”girafsprog”.

Girafsprog handler om at skabe kontakt i stedet for konflikt. Her kommunikerer man sine følelser og behov, og man lytter empatisk til andre. Sproget har fået sit navn, fordi giraffen er det landdyr, der har det største hjerte – og som grundet sin højde har stort overblik. I modsætning hertil står ulvesproget, hvor man stiller krav, dømmer og kritiserer.

Flere af fremvisningerne på trivselsdagen viste også eksempler med både ulve- og girafsprog, og hvor meget kommunikationen betyder i en konflikt. 

Klassen fra Vigerslev Allés Skole, som løb med sejren at have talt pænest til hinanden i løbet af uge 9. Foto: Torben Kloster
Klassen fra Vigerslev Allés Skole, som løb med sejren at have talt pænest til hinanden i løbet af uge 9. Foto: Torben Kloster

Dagen blev rundet af med pokal og sodavand til de klasser, der havde talt pænest i løbet af ugen. Det blev vurderet af elevrådets trivselsagenter, som havde besøgt de forskellige klasser i løbet af ugen for at fornemme og afrapportere, hvordan det gik med at tale pænt.

De ældre tager sig af de yngre

Vigerslev Allés Skole har klare planer om at lave en lignende uge næste år – og forhåbentlig mange år frem.

”Det bliver højst sandsynligt også nogenlunde samme koncept næste år med en række aktører udefra. Men det er ikke sikkert, det skal munde ud i en fremvisningsdag, som det gjorde i år. Selve fremvisningerne er jo ikke det afgørende – det vigtigste er hele arbejdet i løbet af ugen,” siger Betina Foget, der er ressource- og indsatskoordinator på Vigerslev Allés Skole.

Hun fortæller, at skolen generelt har meget fokus på trivsel, og at man har gjort adskillige tiltag for at undgå mobning og deslige.

”Elevrådet går også meget op i, at de yngre kan lære af de ældre, og vil lave forskellige tiltag ud fra det. For eksempel kører vi konceptet ”skoleven”, hvor en yngre elev bliver tilknyttet en ældre. På den måde kan den ældre elev både lære fra sig og samtidig selv lære noget om ansvar,” siger Betina Foget.

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.