TRIO’en fungerer - når den prioriteres

Klfnet.dk har taget temperaturen på TRIO-samarbejdet på tre københavnske folkeskoler. Tillidsrepræsentanterne er generelt glade, men det er svært at finde tid til at få kollegernes input, lyder det.

Nyhed | Af: Jennifer Jensen 24. juni 2015
På Engskolen på Vesterbro sidder der fire om bordet, når TRIO’en mødes. De har nemlig valgt at tage souschefen med – og det fungerer rigtig godt, fortæller tillidsrepræsentant Johannes Brøgger Andersen.
På Engskolen på Vesterbro sidder der fire om bordet, når TRIO’en mødes. De har nemlig valgt at tage souschefen med – og det fungerer rigtig godt, fortæller tillidsrepræsentant Johannes Brøgger Andersen.

Selvom TRIO-møderne egentlig kun bør bestå af tre deltagere – skoleleder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant – sidder der fire personer klar på skolelederkontoret på Engskolen på Vesterbro. De har nemlig valgt at tage souschefen med i TRIO’en. Både møderne og Enghaveskolens særlige konstellation fungerer rigtig godt, mener de alle fire.

”TRIO-samarbejdet giver os en god mulighed for at have huset med i beslutningerne. Det kvalificerer vores beslutninger, når vi får andre vinkler på og kan rette tingene til ud fra det,” siger skoleleder Maria Bælum.

Tillidsrepræsentant Johannes Brøgger Andersen supplerer:

”Rammerne for TRIO-samarbejdet giver rigtig god mening, og vi får meget ud af møderne. Når vi så endda alle fire er med, kan vi cleare mere af med det samme, og der går mindre tabt. Det fungerer rigtig godt.”

Han fortæller, at de har et godt og konstruktivt samarbejde ved deres faste ugentlige en-times-møder i TRIO’en – og selvom de bestemt ikke er enige om alting, formår de at tale pænt til hinanden og altid tale deres uenigheder igennem, fortæller han.

Det nikker de tre andre genkendende til. Vi er gode til at være professionelle og holde vores roller, men samtidig lytte til alle argumenter, tilføjer skoleleder Maria Bælum.

Svært at kende sit mandat

For tillidsrepræsentant Johannes Brøgger Andersen er der dog ét altoverskyggende problem, som han selv formulerer det.

”Det er et kæmpe problem, at jeg ikke har mulighed for at finde ud af, hvad mine kolleger mener om tingene, fordi der ikke længere er de samme mødefora for medarbejderne. Jeg skal sidde til TRIO-møde med ledelsen en gang om ugen og forsøge at repræsentere mine kollegaers behov. Hvad vil de mon, hvad tænker de, hvad har jeg af opbakning til det her?” siger han og uddyber:

”Men alle render stærkt, så jeg når kun at få fornemmelsen af holdningerne fra de mest markante på lærerværelset og mit team. Men alle de andre - langt størstedelen - kan jeg ikke nå at tale med. Det er et meget stort problem.”

Brug for møder med kollegerne

For det meste er det dog gået godt – men der har været episoder, hvor kollegernes reaktion ikke har været som forventet. Og det er ikke morsomt, når man prøver at gøre sit bedste for at repræsentere dem bedst muligt, men bare ikke har mulighed for at finde ud af, hvad de mener, fortæller Johannes Brøgger Andersen.

Han efterspørger derfor, at det bliver muligt at mødes med kollegerne for at få afstemt, hvad de mener, TR og AMR skal kæmpe for i TRIO’en. Men han anerkender også, at det er svært i dag, fordi alle er pressede på tiden.

”Før var fritiden mere flydende, men nu skal de faglige klubmøder holdes udenfor arbejdstiden. Det er ikke rimeligt, for så kommer halvdelen alligevel ikke. Jeg ved godt, det er dyrt at holde den slags møder, men det er svært at kæmpe nogens sag, når man ikke ved, hvad de vil have,” siger han.

Skoleleder Maria Bælum kan godt forstå hans efterspørgsel – men der er et vigtigt hensyn at tage, særligt i år: Medarbejdernes tid.

”Hvis vi holder møder, tager vi lærernes forberedelsestid – og det er vi meget forsigtige med at tage i år. Også selvom man kunne sikre mere medindflydelse ved at afholde møderne, vælger vi ikke at gøre det i år, fordi det netop tager tid fra forberedelsen,” fortæller hun.

Afvejning: Mødetid eller forberedelse vigtigst?

Thomas Vergo er tillidsrepræsentant på Sortedamskolen på Østerbro. Han synes, deres TRIO-samarbejde kører rigtig godt, når de hver mandag mødes i en times tid.  Han mener, de får rigtig meget ud af møderne.

”TRIO-møderne er en god mulighed for AMR og mig at dele både bekymringer og det, der er godt, med ledelsen. Det er et rigtig godt forum til det. Der er god kommunikation imellem os – og samtidig er det god sparring. Jeg ville være rigtig ked af at undvære det møde,” siger han.

Han kan dog godt genkende udfordringen med at få en føling i forhold til kollegernes holdninger til tingene.

”Der er ikke et specifikt møde, hvor vi kan vende emner med kollegerne, så det er vigtigt, at AMR og jeg er gode til selv at komme rundt på skolen og tale med kollegerne om, hvad der er godt eller knap så godt,” siger han og tilføjer:

”Men hvis vi skal have sådan et officielt forum, skaber det bindinger på tiden og tager af forberedelsen. Så det skal være en afvejning af, hvornår det giver mening og er vigtigt nok, når det skal koste på forberedelsen.”

Vigtigt at prioritere TRIO’en

På Sundbyøster Skole på Amager er der også opbakning til TRIO’en fra tillidsrepræsentant Jan Andersen. Han mener, det er en god måde at få vendt diverse emner på – men han er frustreret over, at det har vist sig svært at finde tid til at mødes i TRIO’en.

”AMR og jeg er fredet hver torsdag efter en klokken 12-13-stykker, men skolelederen er meget hængt op med alt muligt andet. Der har været en meget stor ledelsesopgave med implementeringen af reformen, og selvom han er en dygtig mand, er han bare meget travl,” siger han og tilføjer:

”Det er virkelig en skam, for når vi mødes i TRIO’en, er der altid meget at snakke om, så det tyder jo på, at det er et godt forum, når det virker. Men tiden til det kommer ikke automatisk – det skal vi tilkæmpe os.”

Jan Andersen forventer dog, at det bliver bedre med tiden, når det hele lige er faldet lidt mere på plads på skolen – og nævner desuden, at han absolut intet har at udsætte på samarbejdet eller tonen ved møderne.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Jan Trojaborg | 24. juni 2015 KL. 19:40

Det er opmuntrende, at der på disse skoler er et godt, tillidsfuldt og udbytterigt samarbejde. Det helt store problem er den manglende tid til, at de tillidsvalgte kan mødes med kollegerne. Det er en forudsætning for, at MED-systemet kommer til at fungere. KLF skal sammen med direktionen og områdecheferne finde en løsning, så der kan holde KLF-afdelingsmøder i tilstedeværelsestiden.