Tre skoler i København får en kortere skoledag

Bavnehøj skole, Utterslev skole og Sølvgades skole er blevet godkendt til undervisningsministerens forsøg med kortere skoledage. I alt havde fem københavnske skoler søgt.

Nyhed | Af: Hanne Hellisen 09. juni 2017

50 skoler i 29 kommuner er blevet udvalgt til at deltage i undervisningsminister Merete Riisagers (LA) rammeforsøg med en mere fleksibel skoledag. Tre københavnske folkeskoler er blandt de udvalgte. Bavnehøj Skole, Sølvgades Skole og Utterslev Skole må fra næste skoleår og frem til 2020 fravige folkeskolelovens bestemmelser om skoledagens længde.

”Vi er glade og lidt overraskede. Vi havde en usikkerhed om hvor meget der skulle være i ansøgningen, for at den gik igennem. Det hele gik jo lidt huhej i forhold til deadline. Men vi er glade, og vi synes, det er spændende”, lyder det fra Kim Stenholm Paulsen, der er skoleleder på Sølvgades Skole.

 Han har fået lov til at skære to timer af skoleskemaet om ugen for alle skolens elever fra 0.-9. klasse. Disse overskydende timer skal i stedet bruges på at lave særlige turboforløb med tolærertimer for både de fagligt svage og de fagligt dygtige. Derudover vil skolelederen også se, om de ekstra timer kan bruges i forbindelse med Åben skole-indsatsen, som skolen i forvejen er meget optaget af.

Tolærerundervisning måske bedre end lange skoledage

På Sølvgades skole er de egentlig glade for den understøttende undervisning, og det kan derfor virke som et paradoks, at skolen nu har søgt om at nedskalere det, fortæller Kim Stenholm Paulsen. Man kan nemlig ikke undgå at blive mærket af debatten omkring understøttende undervisning, og hvorvidt det virker eller ej.

”Vores hovedargument for at være med i forsøget er, at vi skal være nysgerrige og undersøge, om vi kan bruge resurserne bedre ved tolærerundervisning end lange skoledage. Kan vi løfte de faglige svage og de særligt dygtige? Kan vi give dem noget andet og bedre, end vi kan under de nuværende rammer, når vi får mulighed for at sætte to lærere på i to timer om ugen?”, siger skolelederen. Han håber, at deltagelsen i forsøget kan være med til at skabe ro om den understøttende undervisning og den lange skoledag.

LÆS OGSÅ: Fem skoler vil være med i forsøg om en kortere skoledag

Bavnehøj Skole, der er den anden ud af de tre københavnske skoler i forsøget, har netop også søgt om at tage timer ud til tolærerundervisning. Skoleleder Pia Grevelund har tidligere fortalt, at forsøget skal bruges til at støtte op om skolens nye modtageklassemodel, og der skal være flere timer med tolærerordning på mellemtrinnet og i udskolingen. 

76 skoler ville være med

På Christiansborg glæder undervisningsminister Merete Riisager sig over den store og landsdækkende interesse for at deltage i forsøget med en kortere og mere fleksibel skoledag.

”Skolen og lærerne skal have den nødvendige frihed til at fokusere på den gode undervisning, som det hele jo handler om. Jeg har fået mange henvendelser fra forældre, elever og lærere, der ønsker at tilpasse deres skoledag bedre til, hvordan det passer lokalt. Med dette forsøg tager vi første skridt til at indrette skoledagen bedre de steder, hvor der er et behov”, siger Merete Riisager i en pressemeddelelse.

I alt har 76 skoler fordelt på 35 kommuner søgt om at være med i forsøget med en kortere skoledag. I København har Oehlenschlægergades Skole og Ellebjerg Skole også søgt, men de har altså fået afslag på deres ansøgning. Til folkeskolen.dk forklarer undervisningsministeren, at skolerne oprindeligt skulle være blevet udvalgt ved lodtrækning, men på grund af den store interesse valgte ministeriet at foretage en faglig vurdering af alle ansøgningerne.

"Man kan så altid diskutere, om det så er de rigtige skoler, der har fået lov at være med. Jeg er ærgerlig over, at vi bliver nødt til at sige nej til nogen, men jeg glæder mig over, at interessen er så stor. Denne interesse er noget, jeg vil tage med mig videre", siger Merete Riisager til folkeskolen.dk. 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.