Tre københavnske kandidater stiller op til hovedstyrelsesvalget

Når Danmarks Lærerforening afholder valg til hovedstyrelsen i december, vil mindst tre kandidater fra København stå på stemmesedlen.

Nyhed | Af: Jan Klint Poulsen 28. juni 2019
Katrine Fylking (tv), Inge Thomsen og Kjell Nilsson er alle tre kandidater til DLF's hovedstyrelsesvalg til december. Foto: Jan Klint Poulsen
Katrine Fylking (tv), Inge Thomsen og Kjell Nilsson er alle tre kandidater til DLF's hovedstyrelsesvalg til december. Foto: Jan Klint Poulsen

Kjell Nilsson genopstiller, mens KLF’s næstformand Inge Thomsen og bestyrelsesmedlem Katrine Fylking er kandidater til hovedstyrelsesvalget for første gang.

Samtidigt har KLF’s formand Lars Sørensen meddelt, at han ikke genopstiller til hovedstyrelsesvalget.

KLFnet.dk har bedt de tre kandidater give deres svar på, hvorfor de stiller op til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse:

Katrine Fylking, 36 år, folkeskolelærer, medlem af KLF’s bestyrelse

”Jeg værner om min lærerprofession, og vi skal arbejde på alle niveauer for at styrke denne, når vi oplever, at den er truet. Der skal gøres op med vores alt for ringe arbejdsvilkår. Jeg vil først og fremmest tage udgangspunkt i de problemer, som mine lærerkolleger og jeg oplever på skolerne. Jeg vil arbejde for, at vi får indflydelse og for at opbygge en stærkere politisk kapital i foreningen. Jeg arbejder for en konkret, brugbar og central arbejdstidsaftale, mindre topstyring og kontrol og flere ressourcer til skolerne – flere lærere. Lige nu er en stærk politisk velfærdsdagsorden det vigtigste for fagbevægelsen.”

Kjell Nilsson, 54 år, uddannet folkeskolelærer, medlem af hovedstyrelsen i DLF, medlem af KLF’s bestyrelse:

”Jeg genopstiller, fordi jeg kæmper for en stærk overenskomst med en central arbejdstidsaftale.

Det er hovedstyrelsens ansvar at få KL og Moderniseringsstyrelsen til at indgå en arbejdstidsaftale. Jeg stemte nej til OK 18 - jeg stemte nej til at sende ansvaret for at skabe OK-arbejdsbetingelser retur til KLF og retur til den enkelte lærer. Hele ideen med at være medlem i fagforeningen er jo netop, at dine arbejdsbetingelser ikke skal afhænge af en dialog, hvor du sidder helt alene med din leder.

Jeg ser mit arbejde for at stoppe nedbrydningen af folkeskolen, nedskæringerne, det nationale test-regime, læringsmålstyringen, de lange skoledage og den fejlslagne inklusion som en konstruktiv kritik til forbedringer og ikke som en modsætning til at give plads til begejstring for vores arbejde i folkeskolen – vi kan det hele, når vi står sammen i DLF og KLF.”

Inge Thomsen, 58 år, uddannet folkeskolelærer, næstformand KLF:

”Det er vigtigt, at de københavnske synspunkter repræsenteres i Hovedstyrelsen, og som næstformand i KLF kan jeg tage vores synspunkter med i Hovedstyrelsen. Jeg vil være med til at påvirke dagsordenen, være bindeled mellem Hovedstyrelse og KLF og få inspiration med tilbage til KLF.

De landspolitiske dagsordener for folkeskolen som fx inklusion, læringsmålsstyring og nationale test har stor betydning for den københavnske folkeskole.

Vi skal have en central arbejdstidsaftale. Den kommende Hovedstyrelse får stor indflydelse på retningen, og det betyder noget at sidde med ved bordet i Hovedstyrelsen, når der skal drøftes og tages stilling til arbejdstid og vilkår.”

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.