Til kamp mod mistrivsel

Nyt workshopforløb i Brønshøj-Vanløse for piger i 7.-9. klasse med ondt i livet. Foreløbige resultater viser, at projektet har positiv effekt på de sårbare piger.

Udefra | Af: Sophie Engberg Sonne 23. oktober 2017
Foto: GirlTalk
Foto: GirlTalk

»Alle har brug for en at tale med.« Sådan lyder grundtanken hos GirlTalk, en non-profit-organisation, der tager unge pigers problemer alvorligt. Og det er der grund til at gøre. Statistikkerne viser nemlig, at næsten hver 5. pige i alderen 15-24 år har overvejet at tage sit eget liv, og ensomhed og lavt selvværd er noget, rigtig mange teenagepiger kender til. Faktisk ligger de unge piger langt over drengene i mistrivsel, så noget må der gøres.

Derfor tilbyder GirlTalk både chatrådgivning, et online samtaleforum og en række tiltag, der er målrettet teenagepiger med ondt i livet. Et af de tiltag, GirlTalk har etableret, er et workshopforløb, pigerne selv kan tilmelde sig. Bag navnet EmpowR, som lyder lidt hen ad kvindekamp à la Beyoncé, er det tanken, at de unge piger fra 7.-9. klasse kan opleve, at der er andre, der kæmper med de samme slags problemer som dem selv. Med en blanding af hygge, fællesskab, sjov og alvor i form af både samtaler og aktiviteter kan teenagepigerne gennem 10 uger opbygge et fællesskab og i det hele taget lære, hvordan ydre hjælp kan give en indre styrke. 

”Vi har nogle frivillige, som kan møde pigerne i øjenhøjde på en anden måde, end de bliver mødt i instutitionsverdenen. Vi forsøger at skabe et frirum, hvor pigerne kan tale frit om det, der ikke er plads til at tale om andre steder,” fortæller Majbritt Bay, der er faglig leder hos GirlTalk

Københavns Kommune støtter projektet

EmpowR begyndte som et pilotprojekt i Egedal Kommune, men nu arbejdes der på at få et nyt hold i gang i Brønshøj-Vanløse, hvor fem skoler er blevet tilbudt forløbet til pigerne i udskolingen. Workshoppen er støttet af Københavns Kommune, som ser store muligheder i GirlTalks tilgang. »Vi synes, at tankegangen er helt rigtig: at sætte ind, før problemerne bliver for store. Det giver god mening,« fortæller Lars Theilgaard, der er pædagogisk konsulent i Københavns Kommune.

»Baggrunden er, at vi desværre kan se, bl.a. fra den nationale trivselsmåling og Københavnerbarometeret, at der er mange piger i teenageårene, der ofte har hovedpine og andre symptomer på, at de trives dårligt. Vi håber, at GirlTalk kan give pigerne nogle redskaber, så de ved egen hjælp og ved støtte fra de andre kan komme videre – uden at skulle i egentlig behandling,« siger Lars Theilgaard.

GirlTalk kommer ud på de fem skoler og afholder en workshop, hvor de fortæller om deres tilbud og går i dialog med pigerne om, hvad man føler og slås med – og derigennem får pigerne at vide, hvordan man tilmelder sig EmpowR. I første omgang skal kendskabet nemlig udbredes både på skolerne og hos pigerne og deres forældre, for forløbet har med Lars Theilgaards ord været »lidt svært at løbe i gang«.

»Det er altid svært at indrømme, at der er noget, man skal have hjælp til – det kræver, at man tager et spring,« forklarer Lars Theilgaard, som alligevel er optimistisk med hensyn til projektets muligheder og håber på, at det kan tjene som inspiration for skolerne. Ikke mindst fordi EmpowR giver et konkret udgangspunkt at tale ud fra, når man som lærer tager en snak med pigerne. »Men i første omgang er det vigtigt for lærerne at vide, at tilbuddet er der, hvis man ser en pige i klassen, som viser tegn på at mistrives,« siger Lars Theilgaard. Det udsagn støttes af Majbritt Bay fra GirlTalk:

”Læreren kan betyde rigtig meget, hvis han eller hun har tid og mulighed for at være nærværende og stille sig til rådighed for at tale med pigerne. Det er ikke sikkert, pigerne gør brug af det, men alene det faktum, at der er en åbenhed og en tillid, betyder meget.”

De foreløbige resultater fra forløbet i Egedal kommune taler sit eget klare sprog: efter seks måneder havde alle deltagerne øget trivsel på en række parametre såsom psykisk trivsel, positiv selvopfattelse og mindre grad af selvskadende adfærd. ”Men det som især gør indtryk på os, er at læse pigernes egne kommentarer til forløbet,” siger Majbritt Bay fra GirlTalk. ”De beskriver, at de føler øget selvværd og selvtillid, og at de tør være sig selv,” fortæller hun.

Forløbet er i første omgang målrettet fem udvalgte skoler i Brønshøj og Vanløse, men skulle andre af kommunens skoler være interesseret i tilbuddet, er man meget velkommen til at rette henvendelse til GirlTalk.

Læs mere om GirlTalk og EmpowR på girltalk.dk/empowr

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.